Sign In

Nhiều khó khăn trong công tác THADS tại Lai Châu

03/06/2021

Nhiều khó khăn trong công tác THADS tại Lai Châu
(PLVN) Báo cáo công tác THADS, hành chính trong 6 tháng đầu năm của Cục THADS tỉnh Lai Châu cho thấy, các cơ quan THADS trong tỉnh đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh vẫn chưa chưa đạt hai chỉ tiêu thi hành xong về việc, về tiền được giao năm 2021. 
Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2021 (từ ngày 01/10/2020 đến hết ngày 31/3/2021), tổng số việc phải giải quyết của Cục THADS tỉnh Lai Châu là 1.200 việc, trong đó số cũ chuyển sang (sau khi trừ số đã chuyển số theo dõi riêng) là 138 việc, số thụ lý mới là 1.062 việc.
Tổng số việc phải thi hành là 1.193 việc, trong đó số có điều kiện thi hành là 1.130 việc (chiếm 94,7% trong tổng số phải thi hành). Số việc thi hành xong: 887 việc, đạt tỷ lệ 78,5% trên số có điều kiện thi hành, thiếu 5% so với chỉ tiêu được giao năm 2021.
Về tiền, tổng số tiền giải quyết là trên 13,8 tỷ đồng; tổng số tiền phải thi hành là trên 13,1 tỷ đồng, trong đó số có điều kiện thi hành là hơn 10 tỷ đồng (chiếm 76,2% trên tổng số phải thi hành). Số tiền thi hành xong là trên 3,5 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 35,3% trên số có điều kiện thi hành, thiếu 6,8% so với chỉ tiêu được giao năm 2021.
 

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu

Lý giải về việc tỷ lệ thi hành xong về việc và tiền đạt thấp, báo cáo chỉ rõ: do số việc thụ lý ngày càng tăng (tăng 114 việc =12% so với cùng kỳ), số lượng án chuyển kỳ sau còn cao, tăng 119 việc (63%), tương đương với trên 2,5 tỷ đồng (35,6%).
Một số vụ việc có giá trị lớn chưa tổ chức thi hành dứt điểm do nguyên nhân khách quan: đang chờ kết quả phân chia tài sản của Tòa; báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương... nên tỷ lệ thi hành xong về tiền của một số đơn vị đạt thấp. 
Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID -19, thu nhập của doanh nghiệp, người dân trong đó có người phải thi hành án giảm sút, ảnh hưởng đến việc thực hiện nghĩa vụ thi hành án dân sự. 
Biên chế hàng năm đều bị cắt giảm, kinh phí chi thường xuyên được cấp hạn hẹp cũng gây khó khăn không nhỏ cho các cơ quan THADS trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Một số đơn vị chưa có kho vật chứng nên việc quản lý, bảo quản vật chứng, tài sản còn gặp khó khăn…


Theo https://baophapluat.vn/

Các tin đã đưa ngày: