Sign In

LỄ PHÁT ĐỘNG CÔNG CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH LÂM ĐỒNG HƯỞNG ỨNG PHONG TRÀO “NGÀNH TƯ PHÁP CHUNG SỨC GÓP PHẦN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI”

10/05/2021

LỄ PHÁT ĐỘNG CÔNG CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH LÂM ĐỒNG HƯỞNG ỨNG PHONG TRÀO “NGÀNH TƯ PHÁP CHUNG SỨC GÓP PHẦN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI”
        Thực hiện Kế hoạch số 182/KH-CTHADS ngày 05/4/2021 về việc Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” năm 2021 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng 
         Sáng ngày 10/5/2021, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ phát đông phong trào công chức, người lao động Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng chung sức xây dựng nông thôn mới.


 
        Tại buổi lễ đồng chí Trần Hữu Thọ - Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng đã phát động mỗi công chức, người lao động ủng hộ một ngày lương để tặng những phần quà cho các gia đình có công của xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.


 
          Ngoài ra, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng cũng chỉ đạo Chi hội luật gia của đơn vị phát động mỗi hội viên góp một quyển sách pháp luật để tặng Ủy ban nhân dân xã Đạ Sar xây dựng tủ sách pháp luật.


 
           Các phần quà và sách pháp luật sẽ được Cấp ủy, Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Đạ Sar tổ chức trao tặng vào Thương binh, liệt sỹ 27/7.

                                                                                          Đặng Thị Kim –  Phòng Tổ chức cán bộ

Các tin đã đưa ngày: