Sign In

Cục THADS tỉnh Lâm Đồng sơ kết 06 tháng công tác THADS, theo dõi THAHC năm 2023

19/04/2023

Cục THADS tỉnh Lâm Đồng sơ kết 06 tháng công tác THADS, theo dõi THAHC năm 2023
          Ngày 19 tháng 4 năm 2023, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 06 tháng đầu năm 2023. Tham dự Hội nghị có Ban lãnh đạo Cục, lãnh đạo phòng chuyên môn, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thành phố, Chấp hành viên, thẩm tra viên tại Cục và Chi cục THADS.
           Ngay từ đầu năm các cơ quan Thi hành án dân sự trên toàn tỉnh đã bám sát chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự và của Ủy ban nhân dân tỉnh, nghiêm túc triển khai đầy đủ, kịp thời công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính; nỗ lực thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; phối hợp tốt, chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành có liên quan… Trong 6 tháng triển khai thực hiện nhiệm vụ, kết quả THADS đạt được: về việc đạt tỷ lệ 49,88% và 13,47% về tiền; công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại được thực hiện đầy đủ, đúng quy định. Các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; quan tâm, chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, sai phạm trong thi hành án dân sự. Kết quả đạt được góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy sự phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh.
 
  

          Hội nghị đã tập trung thảo luận, làm rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp để triển khai có hiệu quả trong thời gian tới. Đồng thời, được nghe thông báo, hướng dẫn một số lưu ý về nghiệp vụ, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác kiểm tra, tự kiểm tra, công tác tổ chức cán bộ, tài chính kế toán và văn phòng nhằm đảm bảo hiểu đúng, đầy đủ, thống nhất từ Cục đến các Chi cục. Trong thời gian tới, bên cạnh việc đẩy mạnh công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính, cần tập trung thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước. Quan tâm hơn nữa đến công tác truyền thông báo chí, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào hoạt động quản lý điều hành.Tổ chức tốt các hoạt động hướng tới 77 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2023) và 30 năm chuyển giao công tác thi hành án dân sự (1993-2023).
 

          Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Hữu Thọ ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể công chức thuộc các Cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh trong thời gian qua, trước tình hình khó khăn, thiếu về nguồn lực nhưng đã linh hoạt, quyết liệt trong thục hiện nhiệm vụ được giao. Trong thời gian tới, đề nghị lãnh đạo các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh cần quyết tâm, chủ động và quyết liệt hơn trong việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; tiếp tục nâng cao, đổi mới trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành và nêu cao vai trò, trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu; quan tâm công tác tiếp dân và giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo; tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong thi hành công vụ. Lãnh đạo các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh phải sâu sát cùng Chấp hành viên trong giải quyết án; báo cáo kịp thời về Cục Thi hành án dân sự đối với những vụ việc khó khăn, phức tạp.
          Với những giải pháp quyết liệt, đồng bộ và toàn diện, tin tưởng rằng Cục THADS tỉnh Lâm Đồng sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2023./.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: