Sign In

Tuyên truyền pháp luật về thi hành án dân sự cho phạm nhân năm 2022 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng.

20/06/2022

Tuyên truyền pháp luật về thi hành án dân sự cho phạm nhân năm 2022 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng.
         Tiếp tục thực hiện Kế hoạch tuyên truyền pháp luật của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng, ngày 11/6/2022 Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã phối hợp với Trại giam Đại Bình – Cục C10 tổ chức tuyên truyền pháp luật về thi hành án dân sự cho gần 300 phạm nhân đang chấp hành hình phạt tù tại Trại giam nhằm giúp cho phạm nhân nâng cao nhận thức về trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ dân sự, tích cực khắc phục hậu quả để sớm được hưởng chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng, Nhà nước, trở về hòa nhập với cộng đồng.
        Đây là một hoạt động vô cùng ý nghĩa và đem lại hiệu quả thiết thực. Theo thống kê, trong 06 tháng đầu năm 2022 tổng số tiền các phạm nhân thi hành án dân sự thông qua Trại giam Đại Bình với số tiền là 1.143.657.000đ và cơ quan Thi hành án dân sự đã xử lý được 831.871.000đ.

         

        Trong thời gian tới, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục phối hợp với Trại giam Đại Bình trong công tác tuyên truyền pháp luật về thi hành án dân sự và các công tác khác theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/TTLT-BTP-BTC-BCA ngày 06/02/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Công an./.

                                                                                                                               Lê Thị Hồng Ngọc
                                                                                                       Trường Phòng Nghiệp vụ và Tổ chức THA

 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: