Sign In

Tổng cục Thi hành án dân sự đôn đốc việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ về thi hành án dân sự được giao năm 2023 tại tỉnh Lâm Đồng

21/03/2023

Tổng cục Thi hành án dân sự đôn đốc việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ về thi hành án dân sự được giao năm 2023 tại tỉnh Lâm Đồng
Ngày 16/3/2023, Đoàn công tác của Tổng cục THADS do đồng chí Phó Tổng cục trưởng Trần Thị Phương Hoa làm trường đoàn và chủ trì tổ chức kiểm tra, nắm bắt tình hình kết quả công tác 05 tháng đầu năm 2023, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về thi hành án dân sự được giao năm 2023 tại tỉnh Lâm Đồng. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Trần Thị Hải Ngọc, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, đồng chí Lê Thị Hồng, Phó Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 3; Tập thể Lãnh đạo Cục THADS tỉnh Lâm Đồng, các Trưởng phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi cục trưởng các Chi cục THADS tỉnh Lâm Đồng.
          Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Tổng cục trưởng Trần Thị Phương Hoa đã yêu cầu Cục THADS tỉnh, các Chi cục THADS, đặc biệt là các đơn vị có kết quả thi hành án thấp báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu 05 tháng đầu năm 2023, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, đặc biệt phân tích, làm rõ các nguyên nhân chủ quan dẫn đến kết quả chưa đạt yêu cầu; đồng thời, yêu cầu đưa ra các giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng công tác và hoàn thành nhiệm vụ được giao năm 2023 trong thời gian tới.


         
          Qua nghe báo cáo, Phó Tổng cục trưởng Trần Thị Phương Hoa đã ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của Lãnh đạo, công chức các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong công tác thi hành án, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tuy nhiên, kết quả công tác thi hành án 05 tháng đầu năm 2023 rất thấp so với kết quả thi hành án chung toàn quốc (thi hành xong về việc đạt 42,74%, xếp thứ 52/63; về tiền đạt 11,75%, xếp thứ 48/63), xảy ra nhiều vi phạm phổ biến, đặc biệt tập trung một số đơn vị, một số Chấp hành viên thuộc Cục và Chi cục THADS thành phố Đà Lạt; đơn vị còn nhiều tồn tại, hạn chế, công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Cục, thủ trưởng các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng chưa sát sao, quyết liệt; kỷ luật, kỷ cương trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành trong một số trường hợp còn chưa nghiêm túc, chưa bảo đảm thực hiện đầy đủ.

          2. Để Cục THADS tỉnh Lâm Đồng hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu được giao năm 2023, Phó Tổng cục trưởng yêu cầu Cục THADS tỉnh Lâm Đồng và các Chi cục trực thuộc thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau:

          - Quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm, hiệu quả các chỉ đạo, kết luận của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng liên quan đến công tác THADS; các nhóm công việc trọng tâm để tập trung lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan THADS tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 và các năm tiếp theo. Chủ động tham mưu, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đối với công tác THADS trên địa bàn, kịp thời giải quyết các khó khăn,vướng mắc phát sinh. Quán triệt, thực hiện nghiêm các kết luận kiểm tra, thanh tra, kiểm sát, giám sát của các cơ quan có thẩm quyền.
         - Lãnh đạo Cục và các Chi cục THADS phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu đơn vị, phát huy vai trò thủ trưởng cơ quan THADS, chủ động, kịp thời đề ra các giải pháp phù hợp với thực tiễn đơn vị để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; bám sát từng lĩnh vực, địa bàn, vụ việc phụ trách, thường xuyên trực tiếp kiểm tra, giám sát chặt chẽ Chấp hành viên trong quá trình tổ chức thi hành án, nhất là các khâu, lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực như bán đấu giá tài sản thi hành án; giao nhận tang tài vật, quản lý kho vật chứng, tài chính, kế toán,…


        - Chỉ đạo thực hiện, bám sát kế hoạch công tác của Cục, Chi cục thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu được giao. Cục THADS rà soát, tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời nắm bắt tình hình, tiến độ, kết quả công tác của từng địa phương hàng tháng, hàng quý, nhất là các địa bàn trọng điểm (Chi cục THADS thành phố Đà Lạt) để đôn đốc, chỉ đạo, hỗ trợ các cơ quan THADS thực hiện tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2023,
         - Tăng cường kiểm tra, rà soát các vụ việc có điều kiện thi hành án trên 01 năm chưa thi hành xong. Phân tích, đánh giá nguyên nhân chủ quan, khách quan để tập trung chỉ đạo, đôn đốc Chấp hành viên giải quyết dứt điểm vụ việc; xem xét trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan trong việc để án tồn đọng lâu năm không thi hành.
        - Thực hiện nghiêm các quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết kịp thời, hiệu quả, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo từ cấp cơ sở, đặc biệt là những vụ việc dư luận xã hội quan tâm, phản ánh, hạn chế phát sinh các vụ việc khiếu nại, tố cáo vượt cấp, phức tạp. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có chức năng kiểm tra, giám sát hoạt động THADS, đặc biệt là Viện kiểm sát để kiểm tra hồ sơ thi hành án của Chấp hành viên.
          - Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ lãnh đạo Cục, lãnh đạo Chi cục, nhất là đội ngũ Chấp hành viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đặc biệt là những địa bàn trọng điểm, đơn vị còn nhiều khó khăn, hạn chế, yếu kém.
Thực hiện tốt công tác đánh giá công chức, kiên quyết thực hiện tinh giản biên chế đối với các trường hợp không đáp ứng yêu cầu. Chủ động rà soát, thu hút đội ngũ cán bộ, quản lý có năng lực, kinh nghiệm từ các cơ quan của tỉnh để bổ sung đủ biên chế cho các cơ quan THADS thuộc tỉnh Lâm Đồng, nâng cao nguồn nhân lực cho THADS tỉnh Lâm Đồng cả về số lượng và chất lượng, đào tạo đội ngũ kế thừa cho lãnh đạo Cục, lãnh đạo các Chi cục thuộc tỉnh Lâm Đồng.
           - Quán triệt, thực hiện quyết liệt, thường xuyên, toàn diện, đồng bộ các giải pháp nâng cao kỷ luật, kỷ cương, xử lý nghiêm các sai phạm. Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, vi phạm trong hoạt động THADS. Thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng chính trị tư tưởng, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các quy định về phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong các cơ quan THADS, trước hết là sự gương mẫu, quyết liệt của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo các cơ quan THADS.
          Thay mặt Cục THADS tỉnh Lâm Đồng và các Chi cục trực thuộc, đồng chí Trần Hữu Thọ, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Lâm Đồng đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đoàn công tác, trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Tư pháp, Lãnh đạo Tổng cục THADS trong thời gian qua đối với THADS Lâm Đồng và mong muốn thời gian tới Tổng cục tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa cho THADS tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ.

                                                                                                                                           Văn phòng Cục THADS 

Các tin đã đưa ngày: