Sign In

THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY LỘC BÌNH LÀM VIỆC VỚI CHI BỘ CHI CỤC THADS HUYỆN LỘC BÌNH

02/11/2020

Thực hiện Chương trình số 01-Ctr/HU ngày 28/8/2020 của Huyện ủy Lộc Bình về làm việc của Thường trực Huyện ủy với các chi, đảng bộ trực thuộc năm 2020, ngày 30/10/2020, Đoàn công tác số 1 do đồng chí Nguyễn Đặng Ân, tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Lộc Bình làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Chi bộ Chi cục THADS huyện Lộc Bình về tình hình, kết quả công tác 9 tháng năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020. Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo các Ban XDĐ, Văn phòng Huyện ủy; dự làm việc với đoàn có tập thể cấp ủy Chi bộ, lãnh đạo Chi cục THADS.
Chi bộ Chi cục THADS hiện có 10 đảng viên, chiếm 83% so với tổng số công chức, nhân viên trong đơn vị, trong đó có 09 đảng viên chính thức, 01 đảng viên dự bị. Chi bộ đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo toàn diện các mặt công tác: Công tác xây dựng đảng được quan tâm chú trọng; chất lượng sinh hoạt đảng được nâng lên, duy trì sinh hoạt chi bộ định kỳ đều đặn, nghiêm túc, đúng thời gian; công tác kiểm tra, giám sát được triển khai đúng quy định; công tác phát triển đảng được quan tâm, chú trọng. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai thực hiện có hiệu quả. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ THADS đúng trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với thực tiễn công tác THADS trên địa bàn huyện, giải quyết được một số vụ việc THADS khó khăn, phức tạp. Công tác phối hợp trong THADS chặt chẽ, đạt hiệu quả cao, cấp ủy, chính quyền địa phương ngày càng có sự quan tâm sâu sát trong chỉ đạo công tác THADS. Kết quả THADS năm 2020 đạt vượt các chỉ tiêu được giao (việc đạt 87,47%, tiền đạt 60,45%). Bên cạnh đó còn có hạn chế do cấp ủy mới được kiện toàn, còn thiếu kinh nghiệm trong công tác xây dựng đảng; dịch bệnh Covid – 19 làm ảnh hưởng tới tiến độ giải quyết công việc...

Qua nghe báo cáo và các ý kiến, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã đánh giá cao công tác chuẩn bị của Chi bộ. Chi bộ đã tổ chức Đại hội Chi bộ theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35 -CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; triển khai nghiêm túc việc quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn khóa XVII, Nghị quyết Đại biểu Đảng bộ huyện Lộc Bình khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuyên môn của đơn vị, kết quả THADS đạt vượt các chỉ tiêu được giao. Bên cạnh đó còn một số hạn chế như đã chỉ ra trong báo cáo. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Huyện ủy chỉ đạo Chi bộ tiếp tục thực hiện nghiêm Điều lệ Đảng, Hướng dẫn của Ban tổ chức trung ương; làm tốt công tác nghiệp vụ đảng, phát triển đảng viên; triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuyên môn, đưa ra lộ trình cụ thể đối với từng vụ việc, thể hiện bằng Nghị quyết của Chi bộ; phát huy những mặt mạnh, khắc phục những hạn chế, khó khăn, đưa Nghị quyết Đại hội Chi bộ, Đại hội Đảng bộ huyện, tỉnh vào cuộc sống.

Tác giả ảnh: Chi cục THADS huyện Lộc Bình
Theo Trịnh Thị Ngọc Bích

Các tin đã đưa ngày: