Sign In

Kiểm sát trực tiếp công tác THADS tại CCTHADS huyện Chi Lăng

03/07/2023

Kiểm sát trực tiếp công tác THADS tại CCTHADS huyện Chi Lăng
          Thực hiện quyết định và kế hoạch số 02/QĐ-VKSCL về trực tiếp kiểm sát hoạt động Thi hành án dân sự năm 2023 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Chi Lăng, Chi cục thi hành án dân sự huyện Chi Lăng đã tiến hành chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu, báo cáo các nội dung theo Kế hoạch phục vụ kiểm sát trực tiếp.
          Tham dự cuộc họp, Đoàn trực tiếp kiểm sát gồm có: Đồng chí Lành Đức Thảo – Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn và đồng chí Âu Thu Hà – Kiểm sát viên là thành viên của đoàn. Về phía chi cục Thi hành án dân sự huyện Chi Lăng gồm có đồng chí Lương Quý Đôn – Chi cục trưởng, đồng chí Mạc Đức Tuấn – Phó chi cục trưởng cùng toàn thể công chức trong đơn vị.
Thông qua công tác trực tiếp kiểm sát, thấy về cơ bản Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chi Lăng đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức thi hành các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án, đảm bảo trình tự thủ tục thi hành án. Bên cạnh những ưu điểm đã đạt được, quá trình kiểm sát đoàn kiểm sát cũng đã chỉ ra một số thiếu sót, vi phạm. Kết thúc cuộc kiểm sát, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Chi Lăng đã ban hành kết luận và kiến nghị yêu cầu Chi cục Thi hành án dân sự có giải pháp khắc phục kịp thời những thiếu sót, vi phạm đảm bảo công tác Thi hành án dân sự thực hiện đúng quy định của pháp luật . 
Đ/c Âu Thu Hà công bố kết luận trực tiếp kiểm sát
Đại diện đơn vị được kiểm sát, Đ/c Lương Quý Đôn– Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự tiếp thu những hạn chế, thiếu sót mà thành viên của Đoàn đã nêu ra, chỉ đạo các Chấp hành viên, công chức khắc phục ngay những thiếu sót theo nội dung kết luận của Đoàn để việc tổ chức thi hành bản án, quyết định của Tòa án được thực hiện nghiêm, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, tổ chức, công dân.
 

Tác giả ảnh: Thu Trang - CCTHADS huyện Chi Lăng
Theo CCTHADS huyện Chi Lăng

Các tin đã đưa ngày: