Sign In

ĐẠI HỘI CHI HỘI LUẬT GIA PHÒNG TƯ PHÁP – CHI CỤC THADS HUYỆN CHI LĂNG, NHIỆM KỲ 2024 – 2029

21/02/2024

ĐẠI HỘI CHI HỘI LUẬT GIA PHÒNG TƯ PHÁP – CHI CỤC THADS HUYỆN CHI LĂNG, NHIỆM KỲ 2024 – 2029

Ngày 05/02/2024, Chi hội Luật gia Phòng Tư pháp – Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chi Lăng đã tổ chức Đại hội nhằm đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ qua và đề ra phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ mới, 2024 – 2029.

          Trong nhiệm kỳ, Chi hội Luật gia đã tích cực tham gia các hoạt động theo các chương trình, kế hoạch của Trung ương Hội, Hội Luật gia tỉnh Lạng Sơn, đồng thời đã chủ động tổ chức góp ý kiến cho nhiều dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của trung ương và địa phương, đóng góp quan trọng trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quản lý của các cấp chính quyền. Chi hội Luật gia Phòng Tư pháp và Chi cục Thi hành án dân sự đã triển khai tổ chức tốt việc lấy ý kiến góp ý dự thảo sửa đổi Bộ luật Hình sự; Luật Tố tụng hình sự; Luật Đất đai năm 2013, Luật Thi hành án dân sự… và dự thảo VBQPPL của địa phương (đã góp ý trên 50 dự thảo VBQPPL); thẩm định 12 dự thảo VBQPPL của HĐND, UBND huyện; thực hiện rà soát, hệ thống hoá VBQPPL kỳ 2019-2023.
          Đại hội đã nghe đồng chí Hoàng Thị Minh Hồng – Chi hội phó Chi hội Luật gia trình bày báo cáo hoạt động của Chi hội nhiệm kỳ 2019 - 2023, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024 – 2029; báo cáo kiểm điểm của BCH chi hội nhiệm kỳ 2019 – 2023. Báo cáo hoạt động đã nêu rõ về tình hình đặc điểm của Chi hội, những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, công tác phối hợp với các tổ chức đoàn thể... Báo cáo cũng thẳng thắn nêu ra những hạn chế về một số mặt công tác nhất định và những bài học kinh nghiệm, giải pháp khắc phục nhằm hướng tới thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ của Chi hội trong tình hình mới. Đại hội đã biểu quyết thông qua những nội dung cơ bản trong phương hướng nhiệm vụ của Chi hội nhiệm kỳ mới.
          Đại hội đã bầu Ban chấp hành Chi hội Luật gia khóa mới nhiệm kỳ 2024 - 2029, gồm 03 đồng chí: Đồng chí Hoàng Thị Minh Hồng – Trưởng phòng Tư pháp làm Chi hội trưởng; đồng chí Lương Quý Đôn – Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự làm Phó Chi hội trưởng và ủy viên là đồng chí Hoàng Thị Vân Uyên - Chuyên viên phòng Tư pháp. Đại hội Chi hội Luật gia Phòng Tư pháp – Chi cục THADS huyện Chi Lăng đã diễn ra với tinh thần đoàn kết, thống nhất, dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, Đại hội đã tập trung đánh giá những kết quả nổi bật của Chi hội trong nhiệm kỳ 2019 - 2023; đồng thời xác định nhiệm vụ chính trị, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và chương trình hành động trong nhiệm 2024 - 2029./.


Theo Quỳnh Trang, Chi cục THADS huyện Chi Lăng

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: