Sign In

Thông báo Kết luận của Cục trưởng tại buổi làm việc với Chi cục THADS huyện Chi Lăng

22/04/2021

Ngày 12/4/2021, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Lạng Sơn đã có buổi làm việc với Chi cục THADS huyện Chi Lăng.
Tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Văn Dũng - Cục trưởng Cục THADS tỉnh Lạng Sơn đã nghe báo cáo công tác THADS trong 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm của Chi cục THADS huyện Chi Lăng đồng thời nghe các Chấp hành viên báo cáo tiến độ giải quyết các vụ việc khó khăn, phức tạp tại đơn vị.

Đồng chí ghi nhận những thành tích đơn vị đã đạt được, đồng thời yêu cầu đơn vị tiếp tục chấn chỉnh những mặt còn hạn chế và phấn đấu thực hiện những nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2021.

Các tin đã đưa ngày: