Sign In

Đại hội Công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2017 - 2022

15/11/2017

Đại hội Công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn  nhiệm kỳ 2017 - 2022
Thực hiện Kế hoạch số 53/KH-CĐVC ngày 03/4/2017 của Công đoàn Viên chức tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2022  và  Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh nhiệm kỳ 2018 -2023.
      Ngày 14/11/2017, Công đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Đại hội Công đoàn Cục Thi hành án dân sự nhiệm kỳ 2017 – 2022. Tham dự Đại hội có đồng chí Tô Thị Ái – Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Lạng sơn; Đồng chí Phạm Văn Dũng - Bí thư chi bộ, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Lạng Sơn; đồng chí Hứa Quang Hiền - Phó bí thư chi bộ, Phó cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn cùng toàn thể công chức, người lao động thuộc Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn.
Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2017 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 – 2022, báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp cho dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Công đoàn viên chức tỉnh trình Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2018 – 2023 và góp ý sửa đổi điều lệ Công đoàn Việt Nam.
       
Đại hội cũng đã nghe các ý kiến đóng góp của các đoàn viên, công chức, người lao động góp ý vào dự thảo Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017 của BCH CĐCS Cục Thi hành án dân sự tỉnh, đồng thời đưa ra những giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cho nhiệm kỳ mới.
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Tô Thị Ái – Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Lạng sơn đánh giá cao kết quả đã đạt được của CĐCS Cục Thi hành án dân sự Cục THADS tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2012 – 2017. Trong nhiệm kỳ qua, CĐCS đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ. Ban chấp hành Công đoàn đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; luôn quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, cũng như tinh thần cho cán bộ công chức trong cơ quan; chủ động và kịp thời thăm hỏi các trường hợp ốm đau, thai sản, các gia đình chính sách, khó khăn... Thông qua Đại hội đề nghị đoàn viên Công đoàn lựa chọn bầu vào Ban Chấp hành Công đoàn những cán bộ, đoàn viên có đủ năng lực, trình độ, có khả năng tổ chức thực hiện nghị quyết của Đại hội, có tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm, có uy tín trong phong trào CBCCVCLĐ và hoạt động Công đoàn; dám đấu tranh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, cán bộ, công chức và người lao động.
                                
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phạm Văn Dũng – Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn cũng biểu dương những kết quả đã đạt được của CĐCS nhiệm kỳ 2012-2017. Đồng chí Dũng nhấn mạnh, Công đoàn cần phối hợp với cơ quan trong việc vận động, nhắc nhở đoàn viên, công chức, lao động thực hiện tốt nội quy, quy chế, đặc biệt thực hiện tốt giờ giấc làm việc, thực nghiêm hiện kỷ cương, kỷ luật cơ quan. Đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn khóa mới phát huy nhưng kết quả của Ban Chấp hành Công đoàn khóa III nhiệm kỳ 2012 – 2017 đã đạt được, đồng thời khắc phục được những tồn tại, hạn chế để xây dựng CĐCS Cục Thi hành án dân sự ngày càng vững mạnh.
 
                                  
         Đại hội đã tín nhiệm bầu ra Ban Chấp hành công đoàn Cục nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 03 đồng chí là những cán bộ có phẩm chất, năng lực, tiêu biểu, nhiệt tình, đại diện cho đội ngũ công chức và người lao động của Cục thi hành án dân sự tỉnh. Đại hội cũng đã tiến hành bầu đại biểu chính thức và dự khuyết đi dự Đại hội III công đoàn Viên chức tỉnh. Công tác bầu cử đều được tiến hành công khai, dân chủ, đoàn kết, đúng nguyên tắc.
   
  
Tại Đại hội, 100% đoàn viên công đoàn tham dự đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội công đoàn Cục Thi hành án dân sự  nhiệm kỳ 2017 – 2022, thể hiện sự nhất trí cao, ý chí quyết tâm và tinh thần đoàn kết của tập thể công chức, người lao động, cùng phát huy những thành tích đã đạt được, ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; góp phần xây dựng cơ quan ổn định và phát triển./.


 

Tác giả ảnh: Hoàng Minh
Theo Văn phòng Cục THADS tỉnh Lạng Sơn

Các tin đã đưa ngày: