Sign In

Giới thiệu “Chuyên trang Chuyển đổi số - Bộ Tư pháp”

30/01/2024

Ngày 25/01/2024, Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành công văn số 401/TCTHADS-NV3 về việc giới thiệu “Chuyên trang Chuyển đổi số - Bộ Tư pháp”, cụ thể:
Để nâng cao nhận thức, kiến thức Chuyển đổi số của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ, ngành Tư pháp, Bộ Tư pháp đã xây dựng, thiết kế và đưa “Chuyên trang Chuyển đổi số - Bộ Tư pháp” vào hoạt động tại địa chỉ: dx.moj.gov.vn. Chuyên trang được thiết kế nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về hoạt động chuyển đổi số của Bộ, ngành Tư pháp nói riêng và chuyển đổi số quốc gia nói chung.
Trang thông tin đã tích hợp Bộ cẩm nang chuyển đối số của Bộ Thông tin và truyền thông, cùng khoảng 30 câu hỏi lớn, 200 câu hỏi nhỏ, 50 câu chuyện về chuyển đổi số ở Việt Nam và thế giới được trình bày ngắn gọn, dễ hiểu. Ngoài ra, Chuyên trang còn nhiều chuyên mục khác như: Chuyển động chuyển đổi số; Chính phủ số; Kinh tế số; Xã hội số; An toàn, an ninh thông tin; Các văn bản chuyển đổi số; Kinh nghiệm chuyển đổi số; Tài liệu hướng dẫn, đào tạo; Các nền tảng dùng chung và dịch vụ công trực tuyến;… Đây sẽ là những thông tin hữu ích về chuyển đổi số cho bạn đọc.
Để Chuyên trang Chuyển đổi số - Bộ Tư pháp phát huy tối đa hiệu quả, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục; Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo công chức, viên chức, người lao động của đơn vị truy cập và thực hiện tìm hiểu, tra cứu, tham khảo những thông tin hữu ích về Chuyển đổi số, cũng như theo dõi các chuyên mục khác của Trang thông tin.
 Tổng cục THADS đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc triển khai, thực hiện./.
 


Theo Tổng cục THADS

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: