Sign In

Công tác dân vận trong thi hành án dân sự thời kỳ mới

06/07/2015

       "Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công" (Chủ tịch Hồ Chí Minh), trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp chung của đất nước, là điều kiện quan trọng bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, củng cố và tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân. Công tác “Dân vận” được coi là nhiệm vụ trọng tâm trong mọi lĩnh vực của đời sống chính trị.      
       Với lĩnh vực thi hành án dân sự thì công tác dân vận không chỉ là trách nhiệm của riêng cơ quan Thi hành án mà còn là trách nhiệm của nhiều cấp, nhiều ngành và của toàn xã hội. Những năm gần đây Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Lào Cai có rất nhiều vụ việc rất khó khăn, phức tạp trong đó có nhiều vụ tồn đọng chưa giải quyết được của những năm trước. Đơn vị đã ban hành nhiều Quyết định cưỡng chế theo quy định, nhưng sau đó vẫn tiếp tục giáo dục, thuyết phục và nhiều đương sự đã tự nguyện chấp hành. Để làm được điều đó Chấp hành viên, công chức thi hành án cần gặp gỡ, trao đổi, giải thích các quy định của pháp luật phù hợp với người phải thi hành án hoặc người có liên quan. Đây là việc làm tốt nhất để tuyên truyền về công tác thi hành án, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của mọi công dân, tổ chức.
       Đầu năm 2013 tôi được đồng chí Chi cục trưởng phân công trực tiếp giải quyết vụ việc đối với Công ty TNHH CL địa chỉ phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai phải thi hành trả cho Công ty CONICO số tiền 3.677.000.000đ. Qua xác minh được biết Công ty TNHH CL không có tiền mặt để thi hành án và chỉ có tài sản là trụ sở Công ty.
       Xác định đây là vụ việc số tiền phải thi hành án rất lớn, tài sản khó xử lý... Sau khi nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ việc và các tài liệu có liên quan, bản thân tôi đã tiếp cận đương sự (trước đó 4 năm 4 tháng Công ty TNHH LC cũng phải thi hành một khoản bồi thường hơn 90 triệu đồng nhưng vẫn chưa thi hành), gặp gỡ trao đổi cùng lãnh đạo công ty tôi nhận thấy rằng: Vấn đề không phải đương sự không chấp hành án mà là do nền kinh tế suy thoái, Công ty làm ăn thua lỗ, không thể vay vốn tại các Ngân hàng và Công ty TNHH CL còn tài sản là các khoản nợ chưa đến hạn nên không được thanh toán để thi hành án. Trước trình bày đó của đương sự, căn cứ vào các quy định pháp luật về thi hành án dân sự hiện hành về thu tiền của người phải thi hành án từ người thứ ba, tôi đã đề nghị lãnh đạo Công ty TNHH CL cung cấp dang sách các khoản nợ đó. Được sự tư vấn, lãnh đạo Công ty TNHH CL đã cung cấp ngay các khoản tiền mà Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc, Tổng công ty Xây dựng Công nghiệp, Ban quản lý dự án - thuộc Tổng cục đường bộ Việt Nam (các đơn vị nợ này đều có trụ sở tại Hà Nội) còn đang nợ.
       Trên cơ sở đó tôi đã tham mưu cho đồng chí Chi cục trưởng được trực tiếp làm việc với lãnh đạo Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc, Tổng công ty Xây dựng Công nghiệp, Ban quản lý dự án - thuộc Tổng cục đường bộ Việt Nam tại Hà Nội để giải thích, thuyết phục nhằm thanh toán trước khoản tiền nợ cho Công ty TNHH CL để lấy tiền thi hành án. Sau khi cân đối các nguồn thu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc, Tổng công ty Xây dựng Công nghiệp, Ban quản lý dự án - thuộc Tổng cục đường bộ Việt Nam đã nhất trí thanh toán trả nợ trước hạn cho Công ty TNHH CL và chuyển số tiền thi hành nêu trên vào Tài khoản tạm giữ của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Lào Cai để đảm bảo việc thi hành án.
       Từ quá trình giải quyết vụ việc trên, tôi đã rút ra một số bài học kinh nghiệm:
      Một là: Để làm tốt “dân vận” Chấp hành viên cần có bản lĩnh chính trị vững vàng, linh hoạt trong hoạt động bảo vệ pháp luật, bảo vệ lợi ích của Nhà nướcVới những vụ việc phức tạp Chấp hành viên phải nắm chắc hồ sơ, kịp thời tranh thủ sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Thi hành án.
       Hai là: Phối hợp tốt với các cơ quan, ban, ngành chức năng có liên quan để phát huy vai trò “trung gian” và thống nhất phương án giải quyết những quan điểm còn trái ngược nhau.
       Ba là: Công tác giáo dục, thuyết phục, giải quyết hài hòa các mối quan hệ của các bên đương sự là “chìa khóa vạn năng” để giải quyết việc khó khăn, phức tạp.          
       Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mỗi Chấp hành viên, cán bộ thi hành án phải luôn phát huy, xây dựng và đẩy mạnh công tác dân vận, coi đây là một trong những công tác cơ bản của việc thi hành án.
       Lời dạy của Bác Hồ về công tác dân vận là kim chỉ nam, là phương châm hành động cho người làm công tác thi hành án dân sự. Nói rộng hơn, mỗi cán bộ, công chức chúng ta, dù ở vị trí công tác nào nếu thấm nhuần và thực hiện theo lời dạy của Bác sẽ nâng cao được hiệu quả, chất lượng công việc góp phần bảo vệ quyền và lợi ích chính cho nhân dân, đảm bảo trật tự, kỷ cương cho toàn xã hội.

 
Đỗ Ngọc Ba - Chi cục THADS TP Lào Cai
                                                                     

Các tin đã đưa ngày: