Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai với phong trào: “Chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”

01/07/2015

       Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới là một chương trình tổng thể về phát triển kinh tế - xã hội, chính trị và an ninh quốc phòng. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của các cấp, các ngành trong giai đoạn hiện nay
       Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lào Cai đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận: Kinh tế nông nghiệp chuyển biến tích cực và có sự tăng trưởng khá, bình quân trên 6%/năm; cơ sở hạ tầng, hệ thống đường giao thông nông thôn đã dần được hoàn thiện, đi lại giao thương thuận tiện; vệ sinh môi trường nông thôn ngày càng văn minh, sạch sẽ; an ninh trật tự và an toàn xã hội được giữ vững; đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện; hệ thống tổ chức chính trị, xã hội cấp xã được củng cố, đáp ứng vai trò lãnh đạo, sự tin tưởng của nhân dân địa phương... Đóp góp một phần công sức nhỏ bé vào thành công chung ấy là những việc làm của đội ngũ công chức, người lao động các cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh.

      Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của UBND tỉnh Lào Cai, Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục và các Chi cục đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đội ngũ cán bộ công chức thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về những mặt tích cực của việc xây dựng đời sống kinh tế, xã hội theo các tiêu chí nông thôn mới; quan tâm, giúp đỡ các xã, thôn bản trên địa bàn thực hiện chương trình, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011-2015. Sau 4 năm triển khai thực hiện đã tham gia xây dựng, giúp đỡ các xã, thôn bản sửa đường giao thông liên thôn, sửa nhà, đào hố rác cho các hộ dân và ủng hộ nông thôn mới tại địa bàn các xã, thôn với tổng số tiền 82.730.000đ, tặng đồ dùng học tập, quần áo và một số ngày công lao động...

       Trong công tác thi hành án dân sự, các đơn vị thường xuyên xác minh, phân loại và thi hành án tại địa bàn xã, thôn bản để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, góp phần đảm bảo an ninh - xã hội tại địa phương.

 
       
       Theo Quyết định số 1235/QĐ-UBND ngày 29/5/2012 của UBND tỉnh Lào Cai, Lãnh đạo Cục được phân công giúp đỡ xã Minh Lương, huyện Văn Bàn xây dựng nông thôn mới. Cục đã thành lập Tổ công tác trực tiếp giúp đỡ xã Minh Lương theo đó Tổ công tác thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Văn Bàn và tiến hành rà soát đánh giá các tiêu chí đã hoàn thành và các tiêu chí chưa hoàn thành hàng năm; Xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể cho xã, có lộ trình, thời gian thực hiện từng tiêu chí chưa đạt và duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đạt; Tăng thời gian xuống xã để kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện, mỗi tháng ít nhất 01 lần; chủ động tham mưu, đề xuất với Ban chỉ đạo tỉnh, kiến nghị và đề xuất với Ban chỉ đạo huyện Văn Bàn các chủ trương, biện pháp, cách làm để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho xã. Chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan, các đoàn thể trên địa bàn xã, địa bàn huyện tổ chức tuyên truyền phù hợp với đặc trưng của xã và từng thôn bản. Trong đó đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền với nội dung phong phú, dễ hiểu như tuyên truyền miệng gắn với vận động trực tiếp đến các đối tượng nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền qua hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao... đến cộng đồng dân cư, trường học, hộ gia đình. Trong giai đoạn 2012 - 2015, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã quyên góp, ủng hộ xã Minh Lương 01 ti vi, sửa 01 nhà dân, tặng 30 áo ấm cho học sinh nghèo, tặng quà cho 01 hộ nghèo đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương với tổng số tiền trên 20 triệu đồng.

 
       Với sự chung tay giúp sức của các đơn vị Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh và của mỗi cán bộ công chức, người lao động sẽ tạo nên sự thống nhất, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cùng vào cuộc, chung tay xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Lào Cai hoàn thành mục tiêu đã đề ra./.
                                                                                                           
 Minh Nguyệt - Cục THADS tỉnh
                                                                                                                     

Các tin đã đưa ngày: