Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2024

15/12/2023

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện  chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2024
Thực hiện sự chỉ đạo của Tổng cục Thi hành án dân sự, được sự đồng ý của UBND tỉnh Lào Cai, sáng ngày 15/12/2023, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai đã tổ chức Hội nghị đánh giá công tác THADS, hành chính và hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS tỉnh Lào Cai năm 2023; triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2024.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo THADS tỉnh. Cùng đại diện Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy; Đảng ủy Khối CQ-DN tỉnh; Lãnh đạo các cơ quan khối Nội chính; thành viên Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sư tỉnh; Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn, Lãnh đạo các Chi cục THADS trong toàn tỉnh.
Hội nghị đã đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được trong năm 2023. Với sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ban Chỉ đạo THADS tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban, ngành địa phương, công tác thi hành án dân sự Lào Cai năm 2023 gặt hái nhiều kết quả quan trọng, hoàn thành xuất sắc các nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, xếp hạng thứ nhất về việc và thứ hai về tiền/63 tỉnh, thành phố trong phạm vi toàn quốc, góp phần tích cực bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và phát triển kinh tế của địa phương. Trong đó, nổi bật là một số mặt công tác với những kết quả cụ thể như sau: thi hành xong gần 4 nghìn việc với số tiền hơn 163 tỷ (đạt tỷ lệ 94,3% về việc 70 % về tiền (vượt 8,8% về việc và vượt 23 % về tiền so với chỉ tiêu được Tổng cục giao); Thu cho ngân sách nhà nước hơn 19 tỷ đồng (tăng 15% so với cùng kỳ năm 2022); Án tín dụng, ngân hàng thi hành xong gần 80 tỷ đồng; Công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực và thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế đã được nâng lên, có những chuyển biến rõ rệt, đạt tỷ lệ 90% về việc và 98% về tiền/tổng số có điều kiện thi hành; thi hành xong 17/35 việc thi hành án hành chính; Giải quyết dứt điểm 84/84 đơn thư các loại, đạt tỷ lệ 100%; Công tác tổ chức cán bộ tiếp tục được kiện toàn; cơ sở vật chất, phương tiện làm việc của các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh được đầu tư, nâng cấp đáp ứng nhu cầu công việc; công tác ứng dụng công nghệ thông tin có nhiều chuyển biến tích cực; công tác phối hợp với các cơ quan hữu quan trong họat động thi hành án dân sự ngày càng được củng cố, tăng cường và hoạt động có hiệu quả.
Với thành tích đã đạt được, nhiều tập thể, cá nhân các cơ quan THADS tỉnh Lào Cai đã vinh dự được nhận các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS và UBND tỉnh. Điển hình, đồng chí Quyền Cục trưởng đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.
Bên cạnh đó, công tác THADS, hành chính vẫn còn 1 số tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: Tỷ lệ phân loại án về tiền có điều kiện thi hành thấp đặc biệt là các vụ án tín dụng ngân hàng; Tiến độ giải quyết vụ việc có giá trị lớn, phức tạp còn chậm.
 
  
Đ/c Giàng Thị Dung 
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo THADS
phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo THADS đã nhấn mạnh trong thời gian tới Ngành Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai cần phải cố gắng, quyết liệt hơn nữa thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây để có thể hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2024 và các năm tiếp theo:
Một là, toàn ngành cần tập trung, nỗ lực tổ chức triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao, chú trọng những vụ việc số tiền phải thi hành lớn, các vụ việc liên quan đến thu hồi khoản nợ cho các tổ chức tín dụng, ngân hàng, tham nhũng kinh tế, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương, bảo đảm kết quả thi hành án dân sự, hành chính thực chất, bền vững.
Hai là, lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện hoạt động thi hành án đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước và Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.
Ba là, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Lào Cai tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 345/KH-UBND ngày 24/8/2023 của UBND tỉnh Lào Cai về triển khai Quyết định số 17/QĐ-TTg ngày 13/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác THADS đối với các bản án, quyết định kinh doanh, thương mại giai đoạn 2023-2028.
Bốn là, tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về THADS, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy tổ chức, cán bộ, giữ vững kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, nâng cao chất lượng công tác hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, kiểm tra nội bộ; phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động THADS.
Năm là, tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo từ cấp cơ sở. Không để phát sinh đơn thư phức tạp, kéo dài. Hạn chế đến mức thấp nhất các sai sót trong quá trình tổ chức thi hành án, không để phát sinh yêu cầu bồi thường nhà nước trong thi hành án dân sự.
 
 
Đ/c Đỗ Ngọc Ba - Quyền Cục trưởng Cục THADS tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Đỗ Ngọc Ba - Quyền Cục trưởng Cục THADS tỉnh đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị của đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo THADS. Đồng chí cũng gửi lời cám ơn chân thành đến Lãnh đạo các cấp, ngành và chính quyền địa phương đã quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai đạt hiệu quả cao trong thời gian qua. Trong thời gian tới, đồng chí rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của các cấp lãnh đạo, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban, ngành trong hoạt động thi hành án dân sự và khẳng định ngành Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đoàn kết, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2024 và những năm tiếp theo góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Ngành và mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

   

  
Một số hình ảnh tại Hội nghị  
 
 Tại Hội nghị đã tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023, biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân được có thành tích xuất sắc trong công tác thi hành án dân sự, hành chính trong năm qua và phát động phong trào thi đua năm 2024 nhằm động viên công chức Ngành THADS tỉnh thi đua lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.
                                                Văn phòng Cục THADS tỉnh Lào Cai

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: