Sign In

Đại hội Công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2022

17/08/2017

       Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-CĐVC ngày 15/02/2017 của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh Lào Cai về tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở và Đại hội đại biểu Công đoàn Viên chức tỉnh Lào Cai lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022, được sự nhất trí của Lãnh đạo Công đoàn Viên chức tình và Cấp ủy Chi bộ.
       Sáng ngày 15/8/2017, Công đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2022.Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thu Phương, Ủy viên ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Lào Cai; đồng chí Lê Văn Thông, Bí thư Chi bộ - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai cùng 26 đoàn viên Công đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh.
 
Toàn cảnh Đại hội
 
       Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe các dự thảo Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn khóa III và phương hướng, nhiệm vụ khóa IV, Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Công đoàn khóa III, Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia dự thảo báo cáo hoạt động Công đoàn Viên chức tỉnh và Báo cáo tham gia sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Qua nghe báo cáo, các đại biểu nhất trí với nội dung dự thảo đồng thời các đại biểu cũng đã tiến hành thảo luận để phân tích, đánh giá làm sáng tỏ thêm những thành tích đã đạt được; nghiêm túc chỉ ra các hạn chế, tồn tại cần khắc phục nhiệm kỳ 2012-2017 và đề xuất thêm các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ 2017-2022.
 
Đồng chí Nguyễn Thu Phương, Ủy viên Ban Thường vụ,
Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh phát biểu tại Đại hội

 
       Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đồng chí Nguyễn Thu Phương, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh biểu dương và ghi nhận những kết quả mà Công đoàn Cục Thi hành án đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Công đoàn tổ chức nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, luôn quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, cũng như tinh thần cho công chức, người lao động trong đơn vị. Đồng thời, đồng chí chỉ đạo BCH mới cần tiếp tục đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động, nâng cao tinh thần trách nhiệm  và có nhiều giải pháp đột phá để lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022 đề ra.
 

 
Đồng chí Lê Văn Thông, Bí thư Chi bộ
- Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh phát biểu tại Đại Hội.

 
       Đến dự Đại hội, đồng chí Lê Văn Thông, Bí thư Chi bộ - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh cũng đã phát biểu đánh giá kết quả đạt được của Công đoàn Cục Thi hành án dân sự đã đạt được nhiều thành tích quan trọng, những thành tích ấy đã góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, cơ quan. Đồng chí chỉ đạo tập thể Ban Chấp hành Công đoàn Cục Thi hành án tiếp tục đổi mới về phương thức quản lý lãnh đạo, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất để xây dựng Công đoàn cơ sở phát triển vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của Đại hội Chi bộ Cục Thi hành dân sự lần thứ III nhiệm kỳ 2015-2020.

Ban Chấp hành mới chụp ảnh lưu niêm cùng với lãnh đạo Công đoàn viên chức tỉnh, lãnh đạo cấp ủy và lãnh đạo Cục THADS tỉnh Lào Cai
 
       Tại Đại hội đã sáng suốt lựa chọn, bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 03 đoàn viên tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực. Đồng thời, cũng đã bầu ra 01 đại biểu chính thức đại diện Công đoàn đi dự Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh Khóa VI.

       Cũng tại Đại hội, 100% đoàn viên công đoàn tham dự đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Công đoàn Cục Thi hành án dân sự lần thứ IV nhiệm kỳ 2017 - 2022, thể hiện sự nhất trí cao và ý chí quyết tâm của công chức, người lao động Cục Thi hành án dân sự thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao./.
Vân Anh - Cục THADS tỉnh

 

Các tin đã đưa ngày: