Sign In

Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Lào Cai tổng kết công tác nhiệm kỳ 2011- 2015 (13/07/2015)

      Sáng 10/7, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp  tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách tư pháp nhiệm kỳ 2011- 2015

Tổng cục THADS: Nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện chế độ báo cáo của toàn Hệ thống (11/07/2015)

       Ngày 18/9/2012, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự đã ban hành Quyết định số 644/QĐ-TCTHADS Quy định về chế độ báo cáo trong Hệ thống cơ quan thi hành án dân sự

Đại hội Đảng bộ thành phố Lào Cai lần thứ XXII thành công tốt đẹp (11/07/2015)

Trong 2 ngày (5 và 6/7), Đảng bộ thành phố Lào Cai đã tiến hành Đại hội lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thi hành án dân sự các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng (06/07/2015)

       Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/ 2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015, trong đó có nội dung thực hiện có hiệu quả các giải pháp xử lý nợ xấu, phấn đấu giảm nợ xấu xuống dưới mức 3% vào cuối năm 2015; Quy chế phối hợp số 01/QCLN/NHNNVN-BTP ngày 18/3/2015 giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tư pháp trong công tác thi hành án dân sự; Thông báo số 1088/TB-TCTHADS ngày 16/4/2015 của Tổng cục Thi hành án dân sự về Kết luận của Tổng Cục trưởng Hoàng Sỹ Thành tại buổi làm việc ngày 08/4/2015 với Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Ngân hàng Vietinbank).
Các tin đã đưa ngày: