Sign In

Đại hội Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020

30/06/2015

        Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị khoá XI, hướng dẫn của Tỉnh ủy Lào Cai, Đảng ủy KCCQ tỉnh về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, trong không khí tưng bừng, phấn khởi thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Ngày quốc tế lao động 01/5, 125 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh, trong hai ngày 15, 16 tháng 5 năm 2015 Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai có 18 đảng viên, trong nhiệm kỳ vừa qua được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp uỷ Đảng, Lãnh đạo UBND tỉnh, đã phát huy được vai trò là “hạt nhân chính trị” trong công tác lãnh đạo đảng viên phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ.
 
Trong nhiệm kỳ vừa qua mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức nhưng Chi bộ Cục Thi hành án dân sự Lào Cai đã phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đã đề ra trên tất cả các mặt công tác từ giáo dục tư tưởng, chính trị, công tác xây dựng đảng, công tác kiểm tra, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể quần chúng, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành và của địa phương, nổi bật là việc củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy từ Cục đến các Chi cục, thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức; duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; việc thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XI) được Chi bộ triển khai nghiêm túc gắn với thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đặc biệt là kết quả thi hành án dân sự  toàn tỉnh năm sau luôn cao hơn năm trước, nhiều năm liên tục tỷ lệ giải quyết xong đều vượt chỉ tiêu được giao, trung bình các năm từ 2010 đến 2014 tăng 4% về việc và 18% về tiền so với chỉ tiêu Bộ Tư pháp, Tổng cục thi hành án giao.
Đại hội đã sáng suốt lựa chọn bầu ra BCH Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 5 đồng chí, thay mặt BCH đồng chí Lê Văn Thông, Bí thư Chi bộ phát biểu chúc mừng thành công của Đại hội và tin tưởng rằng các đồng chí đảng viên sẽ đoàn kết thống nhất, phát huy sức mạnh tập thể, vượt qua khó khăn thách thức, tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, đưa cơ quan Thi hành án dân sự Lào Cai ngày càng vững bước đi lên./.
                                                                                                                    Văn phòng Cục 
 
 

Các tin đã đưa ngày: