Sign In

Chi cục THADS huyện Thạnh Hóa thông báo số 627 ngày 28/5/2024 Về việc tìm kiếm tổ chức cung cấp dịch vụ nhân viên lái xe, bảo vệ (28/05/2024)

Chi cục THADS huyện Thạnh Hóa thông báo số 627 ngày 28/5/2024 Về việc tìm kiếm tổ chức cung cấp dịch vụ nhân viên lái xe, bảo vệ

Chi cục THADS huyện Tân Trụ thông báo tìm kiểm tổ chức cung cấp dịch vụ lái xe, bảo vệ, tạp vụ, thông báo số 579/TB-CCTHADS ngày 23/5/2024 (23/05/2024)

Thông báo tìm kiểm tổ chức cung cấp dịch vụ lái xe, bảo vệ, tạp vụ, thông báo số 579/TB-CCTHADS ngày 23/5/2024

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cần Đước, tỉnh Long An - Thông báo số 457TB-CCTHADS ngày 23/5/2024 về việc tìm kiếm tổ chức cung cấp dịch vụ nhân viên Lái xe - Tạp vụ (23/05/2024)

Thông báo về việc tìm kiếm tổ chức cung cấp dịch vụ nhân viên lái xe, nhân viên tạp vụ cụ thể như sau:
1.Vị trí, số lượng:
- Vị trí: Lái xe cơ quan Thi hành án dân sự huyện Cần Đước;
- Số lượng: 01 người.
- Vị trí: nhân viên tạp vụ cơ quan Thi hành án dân sự huyện Cần Đước;
- Số lượng: 01 người.
 

Chi cục THADS Thành phố Tân An, Thông báo số 298/TB-CCTHADS ngày 21/5/2024 V/v tìm kiếm tổ chức cung cấp dịch vụ nhân viên lái xe, bảo vệ, tạp vụ (22/05/2024)

Thông báo số 298/TB-CCTHADS ngày 21/5/2024 V/v tìm kiếm tổ chức cung cấp dịch vụ nhân viên lái xe, bảo vệ, tạp vụ

Chi cục THADS thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An Thông báo về việc tìm kiếm tổ chức cung cấp dịch vụ nhân viên bảo vệ, tạp vụ (22/05/2024)

Chi cục THADS thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An Thông báo số 118/TB-CCTHADS ngày 22/5/2024 về việc tìm kiếm tổ chức cung cấp dịch vụ nhân viên bảo vệ, tạp vụ.

Chi cục THADS huyện Đức Huệ THÔNG BÁO số: 302/TB-CCTHADS ngày 21 tháng 5 năm 2024 V/v tìm kiếm tổ chức cung cấp dịch vụ nhân viên bảo vệ, lái xe, tạp vụ (22/05/2024)

1. Vị trí, số lượng:
- Vị trí: nhân viên Bảo vệ cơ quan Thi hành án dân sự huyện Đức Huệ;
- Số lượng: 02 người.
- Vị trí: Lái xe cơ quan Thi hành án dân sự huyện Đức Huệ;
- Số lượng: 01 người.
- Vị trí: nhân viên Tạp vụ cơ quan Thi hành án dân sự huyện Đức Huệ;
- Số lượng: 01 người.
Các tin đã đưa ngày: