Sign In

Thông báo phát hành biên lai theo thông tư 04/2023 (06/11/2023)

Theo TT 04/2023/TT-BTC-14/08/2023 của Bộ Tư Pháp của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cần Đước thông báo kết quả chọn tổ chức thẩm định giá vụ ông Nguyễn Ngọc Nguyên tại ấp Cầu Làng xã Mỹ Lệ (03/10/2023)

Tài sản thẩm định giá:
- Thửa đất số 3404, tờ bản đồ số 3, diện tích 401,8 m2, loại đất ONT.
- Thửa đất số 3405, tờ bản đồ số 3, diện tích 633,4 m2, loại đất BKH.
- Tài sản gắn liền trên đất.
( Tất cả tài sản trên tọa lạc tại ấp Cầu Làng, xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước, tỉnh Long An)
Các tin đã đưa ngày: