Sign In

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản số 25 ngày 05/2/2020 của CHV Cục THADS tỉnh Long An

05/02/2020

Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản để bán tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại ấp Bình Lợi, xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An của vụ án Lục Gia Khánh và đồng bọn phạm tội “sản xuất trái phép chất ma túy” và “ tàng trữ trái phép chất ma túy” được Tòa án tuyên tịch thu sung công như sau:
1.Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản bán đấu giá: 
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An.
Địa chỉ: số 266A, tỉnh lộ 827A, ấp Bình Nam, xã Bình Tâm, Thành phố Tân An, tỉnh Long An.
2.Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản bán đấu giá:
- Về giá trị quyền sử dụng đất:
STT Vị trí/Loại đất Loại đất Diện tích (m2) Đơn giá đất ở tại nông thôn và đất trồng cây lâu năm (đ/m2) Giá trị quyền sử dụng đất (đồng)
Theo Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 24/4/2019 (đ/m2) Phê duyệt
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(4)x(6)
1 QSDĐ thửa đất số 714 tờ bản đồ số 16 – Đường đất rộng khoảng 3m, kết nối với ĐT 825 ONT, Vị trí từ 0 – 50m đầu tiếp giáp đường >= 3m  
300
 
300.000 4.000.000 1.200.000.000
 
2  
QSDĐ thửa đất số 567 tờ bản đồ số 16 – Đường đất rộng khoảng 3m, kết nối với ĐT 825
CLN, Vị trí từ 0 – 50m đầu tiếp giáp đường >= 3m 1.524 145.000 1.700.000 2.590.800.000
3 QSDĐ thửa đất số 568 tờ bản đồ số 16 – Đường đất rộng khoảng 3m, kết nối với ĐT 825 CLN, Vị trí từ 0 – 50m đầu tiếp giáp đường >= 3m 1.092 145.000 1.700.000 1.856.400.000
  Tổng cộng         5.647.200.000
- Về giá trị công trình xây dựng trên đất:
STT Tên tài sản Năm đưa vào sử dụng Diện tích (m2) Phê duyệt
Tỷ lệ chất lượng còn lại (%) Đơn giá (đ/m2) Giá trị (đồng)
1 CTXD nhà ở (bao gồm cả trần) 2011 221.25 60% 5.025.000 667.068.750
2 CTXD kho chứa đồ 2011 40 60% 4.533.000 108.792.000
3 CTXD chuồng nuôi gà 2011 16 60% 3.161.000 30.345.000
4 CTXD cổng rào 2011 15 60% 841.000 7.569.000
5 CTXD hàng rào 2011 554 60% 973.000 323.425.200
  Tổng cộng       1.137.200.550
  Làm tròn       1.137.201.000
- Về giá trị cây trồng trên đất:
 
STT Tên tài sản Loại cây Số lượng Phê duyệt
Đơn giá Giá trị (đồng) (= Số lượng x Đơn giá)
1 Cây Tùng bách A 1 cây 120.000 120.000
2 Cây Liễu A 1 cây 120.000 120.000
3 Cây Mai nhật A 1 cây 120.000 120.000
4 Cây Xoài A 2 cây 1.100.000 2.200.000
5 Cây Dừa A 1 cây 1.500.000 1.500.000
6 Cây Xanh A 20 cây 80.000 1.600.000
7 Cây Hoàng long A 2 cây 120.000 240.000
  Tổng cộng     5.900.000
3. Giá khởi điểm: 6.790.301.000 đồng (Sáu tỷ, bảy trăm chín mươi triệu, ba trăm lẻ một ngàn đồng).
4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức bán đấu giá:
- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá;
- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;
- Có năng lực, kinh nghiệm và uy tính của tổ chức bán đấu giá;
- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá phù hợp;
- Có tên trong danh sách các tổ chức bán đấu giá do Bộ Tư pháp công bố.
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An thông báo công khai cho các tổ chức đấu giá biết đề liên hệ nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá tài sản trên.
- Thời gian nộp hồ sơ: Hạn chót vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 12/02/2020
- Địa điểm nộp hồ sơ: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An, địa chỉ: số 266A, tỉnh lộ 827A, ấp Bình Nam, xã Bình Tâm, Thành phố Tân An, tỉnh Long An, điện thoại: 0272.3580.687 (liên hệ Chấp hành viên Nguyễn Kim Duyên) ./.
 
Các tin đã đưa ngày: