Sign In

Thông báo thỏa thuận lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản số 74 ngày 06.2.2020 của CHV Chi cục THADS tp Tân An

06/02/2020

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An thông báo cho:
Người được thi hành án: Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam – CN Khu vực 2 TP Tân An, Long An; địa chỉ: số 108 Quốc lộ 1, phường 2, TP Tân An, Long An.
Người phải thi hành án: Ông Phan Nhơn Mỹ, địa chỉ: số 10/5 Cù Khắc Kiệm, KP Giồng Dinh, phường Khánh Hậu, TP Tân An, Long An.
Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Bà Lê Thị Hồng Hạnh, Phan Thị Mỹ Ngân, Phan Thị Mỹ Ngọc, Phan Thị Mỹ Nguyên, cùng địa chỉ: số 10/5 Cù Khắc Kiệm, KP Giồng Dinh, phường Khánh Hậu, TP Tân An, Long An.
Nội dung: Thực hiện quyền được thỏa thuận về tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên.
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Thông báo này (tống đạt hoặc niêm yết thông báo hợp lệ) các bên đương sự có quyền thỏa thuận tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên. Nếu các bên không thỏa thuận hoặc thỏa thuận không được về tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên thì Chấp hành viên sẽ lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Long An để ký hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản đã kê biên gồm:
  • Quyền sử dụng đất: một phần thửa đất số 66 (là khu A), diện tích 546,1m2, tờ bản đố số 1-4 loại đất ODT tọa lạc tại khu phố Giồng Dinh, phường Khánh Hậu, thành phố Tân An, tỉnh Long An do bà Lê Thị Hồng Hạnh đứng tên chủ sở hữu.
  • Tài sản gắn liền với đất:
+ Nhà 1: Tại vị trí số 1 (thuộc khu A) theo mảnh trích đo địa chính số 1395-2018 của Công ty TNHH đo đạc nhà đất Hưng Phú đã được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại thành phố Tân An duyệt ngày 09/5/2018 có diện tích là 87,7m2. Kết cấu xây dựng: móng, cột, đà bê tông cốt thép; tường bao che xây gạch; nền lát gạch ceramic (lát gạch một phần của căn nhà); xà gồ gỗ, mái lợp tole firo xi măng; phía trước nhà có 02 cửa (ra, vào) 04 cánh bằng cây ép kính xen kẽ đã cũ và thiết bị hệ thống điện nước kèm theo nhà. Giá trị sử dụng còn lại 35%.
+ Nhà 2: Tại vị trí số 2 (thuộc khu A) theo mảnh trích đo địa chính số 1395-2018 của Công ty TNHH đo đạc nhà đất Hưng Phú đã được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại thành phố Tân An duyệt ngày 09/5/2018 có diện tích là 98,5m2. Kết cấu xây dựng: móng, cột, đà bê tông cốt thép; tường bao che xây gạch; nền láng  xi măng; xà gồ gỗ, mái lợp tole firo xi măng; phía trước nhà có 01 cửa (ra, vào) 02 cánh, 01 cửa sổ 02 cánh (bằng kính) và thiết bị hệ thống điện nước kèm theo nhà. Giá trị sử dụng còn lại 35%.
+ Nhà vệ sinh (WC): Tại vị trí số 3 (thuộc khu A) theo mảnh trích đo địa chính số 1395-2018 của Công ty TNHH đo đạc nhà đất Hưng Phú đã được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại thành phố Tân An duyệt ngày 09/5/2018 có diện tích là 4m2. Kết cấu xây dựng: vách xây gạch; mái lợp tole; xả gồ gỗ; nền đan, bê tông.
+ Hồ chứa nước: 03 cái hồ tròn loại 1,5m3 để chứa nước đặt trên vị trí số 4 (thuộc khu A) theo mảnh trích đo địa chính số 1395-2018 của Công ty TNHH đo đạc nhà đất Hưng Phú đã được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại thành phố Tân An duyệt ngày 09/5/2018.
+ Hàng rào: Diện tích 73,68m2. Kết cấu xây dựng: móng, cột bê tông cốt thép; xây tường gạch. Giá trị sử dụng còn lại 35%.
          Vậy, thông báo để người được thi hành án, người phải thi hành án và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan được biết./.
Các tin đã đưa ngày: