Sign In

Thông báo rời lịch tiếp công dân tháng 02.2020 của Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An

10/02/2020

Vào ngày 03/02/2020, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An có văn bản số: 82/TB-CTHADS Thông báo lịch tiếp công dân của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An tháng 02 năm 2020 vào ngày 11 tháng 02 năm 2020 (thứ ba).
Nay, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An thông báo lịch tiếp công dân tháng 02 năm 2020 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh được dời lại vào ngày 19 tháng 02 năm 2020 (thứ tư).
Thời gian: Buổi sáng: từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút.
                  Buổi chiều: từ 13 gời 30 phút đến 16 giờ 30 phút.
 Địa điểm: Tại trụ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An, địa chỉ: số 266A, đường 827A, ấp Bình Nam, xã Bình Tâm, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
Lý do: 
- Buổi sáng: Cục trưởng Dự Hội nghị giao ban trực tuyến công tác Thi hành án dân sự Quý I/2020 (theo Giấy triệu tập số 19/GTT-TCTHADS ngày 07/02/2020 của Tổng Cục Thi hành án dân sự);
- Buổi chiều: Cục trưởng đi công tác tại Hà Nội.
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An trân trọng thông báo./.

Quá trình mở file có vấn đề, bạn hãy tải file về máy để xem trong điều kiện tốt nhất

Các tin đã đưa ngày: