Sign In

Thông báo Lịch tiếp Công dân của Cục trưởng Cục THADS tỉnh

02/03/2020

Cục THADS tỉnh Long An thông báo lịch tiếp công dân tháng 3 năm 2020 của Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An như sau:
Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An tiếp Công dân vào ngày 10/3/2020
thời gian: buổi sáng từ 7h30 đến 11h30
buổi chiều từ 13h30 đến 16h30
tại trụ sở Cục THADS tỉnh Long An địa chỉ số 266A, đường tỉnh 827A, ấp Bình Nam, xã Bình Tâm, tp Tân An, tỉnh Long An.
Trân trọng thông báo!
Các tin đã đưa ngày: