Sign In

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản số 188 ngày 10/3/2020 của CHV Chi Cục THADS tp Tân An

11/03/2020

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu gái tài sản trong vụ bà Hồ Thị Quí, địa chỉ: số 272 ấp 1, xã Hướng Thọ Phú, TP Tân An, Long An là người phải thi hành án như sau:
1. Tên đơn vị có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An; địa chỉ: Số 216/3 Quốc lộ 1A, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An; số điện thoại: 0272.3.829630, email: tanan.lan@moj.gov.vn.
2. Tên tài sản:
Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 81, tờ bản đồ số 13, loại đất ODT, diện tích thực tế 221,9m2 tọa lạc tại khu phố Bình Cư 3, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An do bà Hồ Thị Quí đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số B0 718887 được UBND thành phố Tân An cấp ngày 07/11/2013.(Diện tích thực tế theo mảnh trích đo bản đồ địa chính số 166 – 2019 do Công ty TNHH đo đạc nhà đất Hưng Phú đo vẽ ngày 10/01/2019 và được Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tại TP Tân An phê duyệt ngày 16/01/2019).
3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 1.536.000.000đ (Một tỷ năm trăm ba mươi sáu triệu đồng).
4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:
Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo các tiêu chí sau:
- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với quyền sử dụng đất;
- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả nhất;
- Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản;
- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá phù hợp;
- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố còn hoạt động đến tính thời điểm hiện tại.
5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ:
- Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 10/3/2020 đến 17 giờ ngày 17/3/2020 (Trong giờ hành chính các ngày làm việc).
- Địa điểm nộp hồ sơ: Tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An; địa chỉ: Số 216/3 Quốc lộ 1A, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An (số điện thoại: 0272.3.829630 liên hệ Chấp hành viên Nguyễn Hồng Đạm).
          Vậy, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An thông báo để các tổ chức đấu giá tài sản biết liên hệ nộp hồ sơ./.
Các tin đã đưa ngày: