Sign In

TB Lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản số 182 của Chi cục THADS tp Tân An

05/03/2020

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu gái tài sản trong vụ bà Trần Thị Ngọc Tuyền, địa chỉ: số 16/08 đường Bạch Đằng, khu phố 2, phường 2, TP Tân An, Long An là người phải thi hành án như sau:
1. Tên đơn vị có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An; địa chỉ: Số 216/3 Quốc lộ 1A, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An; số điện thoại: 0272.3.829630, email: tanan.lan@moj.gov.vn.
2. Tên tài sản:
- Tài sản 1: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 931, tờ bản đồ số 5, diện tích 398,6m2 loại đất ONT tọa lạc tại xã Bình Tâm, thành phố Tân An, tỉnh Long An do bà Trần Thị Ngọc Tuyền đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số B0758540 do UBND thành phố Tân An cấp ngày 20/06/2013. (Diện tích thực tế theo trích đo bản đồ địa chính do Công ty TNHH đo đạc nhà đất Hưng Phú đo vẽ ngày 21/01/2019 và được Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tại TP Tân An phê duyệt ngày 25/01/2019). 
- Tài sản 2: Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 2273, tờ bản đồ số 7, diện tích 94,9m2 ,loại đất ODT tọa lạc tại phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An do bà Trần Thị Ngọc Tuyền đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số B0718054 do UBND thành phố Tân An cấp ngày 04/09/2013.(Diện tích thực tế theo trích đo bản đồ địa chính do Công ty TNHH đo đạc nhà đất Hưng Phú đo vẽ ngày 10/01/2019 và được Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tại TP Tân An phê duyệt ngày 15/01/2019).
3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:
- Giá khởi điểm tài sản 1: 381.590.000 đồng (Ba trăm tám mươi mốt triệu năm trăm chín mươi ngàn đồng).
- Giá khởi điểm tài sản 2: 429.280.000 đồng ( Bốn trăm hai mươi chín triệu hai trăm tám mươi ngàn đồng).
4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:
Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo các tiêu chí sau:
- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với quyền sử dụng đất;
- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả nhất;
- Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản;
- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá phù hợp;
- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố còn hoạt động đến tính thời điểm hiện tại.
5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ:
- Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 05/3/2020 đến 17 giờ ngày 12/3/2020 (Trong giờ hành chính các ngày làm việc).
- Địa điểm nộp hồ sơ: Tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An; địa chỉ: Số 216/3 Quốc lộ 1A, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An (số điện thoại: 0272.3.829630 liên hệ Chấp hành viên Nguyễn Hồng Đạm).
          Vậy, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An thông báo để các tổ chức đấu giá tài sản biết liên hệ nộp hồ sơ./.
Các tin đã đưa ngày: