Sign In

TB lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản số 374 của CHV Chi cục THADS huyện Thủ Thừa

28/02/2020

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản kê biên của bà Đặng Thị Cúc, địa chỉ: Số 7/133 Khu 3 Ô 2, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An như sau:
1. Tên đơn vị có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An;
2. Tên tài sản: 
Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất thuộc thửa số 118, tờ bản đồ số 10-4, diện tích 69m2 tọa lạc tại Khu 3, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 697563 số vào sổ cấp giấy chứng nhận H1807/2/2736 do bà Đặng Thị Cúc đứng tên được UBND huyện Thủ Thừa cấp ngày 11/10/2005.
3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 459.292.000đ (Bốn trăm năm mươi chín triệu hai trăm chín mươi hai ngàn đồng)
4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:
Chi cục THADS huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo các tiêu chí sau:
- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với tài sản trên;
- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả nhất;
 
 
- Có năng lực, uy tín và kinh nghiệm tổ chức đấu giá tài sản từ 04 năm trở lên tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký;
- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá phù hợp với các quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản;
- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Cục THADS tỉnh thông báo theo Công văn số: 78/CCTHADS-NV ngày 23/01/2019
4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ:
Tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Long An có đủ điều kiện nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá trực tiếp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An từ ngày 28/02/2020 đến hết ngày 02/03/2020.
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An trân trọng thông báo./.
Các tin đã đưa ngày: