Sign In

TB lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản số 548 của Chi cục THADS huyện Thạnh Hóa

13/04/2020

Chấp hành viên Chi cục thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:
1. Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An; Địa chỉ: Khu phố 3, thị trấn Thạnh Hóa huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.
2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng, giá khởi điểm của tài sản đấu giá:
Tài sản để thỏa thuận lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên gồm: Thửa đất số 190 tờ bản đồ số 03 diện tích 21.897 m2, loại đất trồng lúa. Tọa lạc tại ấp Đình, xã Thạnh Phước, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BA524013 được UBND huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An Cấp ngày 09/9/2010. (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do bà Hà Thị Thủy đứng tên quyền sử dụng).
3. Giá khởi điểm là: Tổng giá trị quyền sử dụng đất là: 1.756.091.000 đ ( Một tỷ bảy trăm năm mươi sáu triệu không trăm chín mươi mốt ngàn đồng).
 Các tổ chức đấu giá tài sản phải đáp ứng các tiêu chí theo quy định tại khoản 4, Điều 56 Luật đấu giá tài sản năm 2016, bao gồm:
a) Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;
b) Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.
c) Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản;
d) Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;
đ) Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;
e) Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định.
4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:
- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 13/4/2020 đến 17 giờ ngày 17/4/2020 (Trong giờ hành chính).
- Địa điểm nộp hồ sơ: Tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An; Địa chỉ: Khu phố 3, thị trấn Thạnh Hóa huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An (Điện thoại: 0723.857.156 liên hệ Chấp hành viên Đỗ Mạnh Hùng)
Nếu quá thời hạn trên, không thấy tổ chức đấu giá nào nộp hồ sơ thì Chi cục thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An sẽ chỉ định tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện việc đấu giá tài sản theo quy định, thông báo này thay cho thông báo số 142/TB-CCTHADS ngày 14/11/2019 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa thông báo cho những người được thi hành án, người phải thi hành án và  người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan biết thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật.
Vậy Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An thông báo để các tổ chức đấu giá tài sản biết liên hệ nộp hồ sơ./.
Các tin đã đưa ngày: