Sign In

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản số 234 của CHV Chi cục THADS huyện Tân Hưng

27/04/2020

Căn cứ kết quả thẩm định giá tại Chứng thư thẩm định giá số Vc20/20/BĐS-LAHA ngày 30 tháng 03 năm 2020 của Công ty TNHH dịch vụ tư vấn đầu tư và thẩm định giá LAHA;
Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Hưng, tỉnh Long An thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:
1. Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Hưng, tỉnh Long An; Địa chỉ: Số 5, Tôn Đức Thắng, Khu phố Rọc Chanh A, Thị Trấn Tân Hưng, tỉnh Long An.
2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng, giá khởi điểm của tài sản đấu giá:
Quyền sử dụng đất diện tích là 6.346m2, thuộc một phần thửa số 159, tờ bản đồ số 7, mục đích sử dụng đất: Đất trồng lúa (LUC), tọa lạc tại xã Vĩnh Châu A, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An do ông Nguyễn Văn Tiền đứng tên trong Giấy chứng nhận QSDĐ.
Giá khởi điểm là 285.570.000 đồng (Hai trăm tám mươi lăm triệu, năm trăm bảy chục ngàn đồng).
Các tổ chức đấu giá tài sản phải đáp ứng các tiêu chí theo quy định tại khoản  4, Điều 56 Luật Đấu giá tài sản năm 2016, bao gồm:
a) Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;
b) Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;
c) Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản;
d) Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;
đ) Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;
e) Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định.
4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:
- Thời gia nộp hồ sơ: từ ngày 27/4/2020 đến 17 giờ ngày 05/5/2020 (Trong giờ hành chính).
- Địa điểm nộp hồ sơ: Tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Hưng, tỉnh Long An; Địa chỉ: Số 5, Tôn Đức Thắng, Khu phố Rọc Chanh A, Thị Trấn Tân Hưng, tỉnh Long An (Điện thoại: 0272.3861238 liên hệ Chấp hành viên Võ Thị Mỹ Linh).
Nếu quá thời hạn trên, không thấy tổ chức đấu giá nào nộp hồ sơ thì Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Hưng sẽ chỉ định tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện việc đấu giá tài sản theo quy định.
Các tin đã đưa ngày: