Sign In

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá số 597 của CHV Chi cục THADS huyện Đức Hòa

29/04/2020

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa:
Thông báo cho bà Nguyễn Thị Thu Thảo, sinh năm 1975, địa chỉ: ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An là người phải thi hành án; ông Lô Chí Định, địa chỉ: số 3/13 Đội Cung, phường 11, quận 11, TP. Hồ Chí Minh là người được thi hành án đến Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa, địa chỉ: ô 7, khu B, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An vào lúc 10 giờ 30 ngày 11/5/2020 để thỏa thuận chọn trung tâm thẩm định giá tài sản kê biên theo luật định. Nếu người được thi hành án, người phải thi hành án và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không thỏa thuận được việc chọn trung tâm thẩm định giá thì Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa sẽ tiến hành chọn trung tâm thẩm định giá để thẩm định giá tài sản đã kê biên.
Vậy, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa Thông báo cho người được thi hành án, người phải thi hành án và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan biết, thực hiện.
Các tin đã đưa ngày: