Sign In

Thông báo thỏa thuận tổ chức bán đấu giá số 616 của CHV Chi cục THADS huyện Đức Hòa

12/05/2020

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa thông báo cho:
-Ông Võ Văn Riếp, sinh năm:1964. Địa chỉ: Ấp Hóc Thơm 1 xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An là người phải thi hành án;
-Ông Nguyễn Văn Hố, sinh năm: 1950. Địa chỉ: Ấp Hóc Thơm 1 xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An là người được thi hành án;
 -Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ngân hàng Agribank Chi nhánh huyện Đức Hòa. Địa chỉ: Ô 5 khu B thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
 Vào lúc 08 giờ 30 ngày 14 tháng 5 năm 2020 đến Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa để thỏa thuận việc chọn Công ty tổ chức bán đấu giá tài sản đã kê biên.
Trường hợp: Người được thi hành án; Người phải thi hành án và Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không thỏa thuận được việc chọn Công ty tổ chức bán đấu giá tài sản đã kê biên thì Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa sẽ tiến hành chọn Công ty tổ chức bán đấu giá tài sản đã kê biên theo quy định.
Các tin đã đưa ngày: