Sign In

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản số 198 của CHV Chi cục THADS huyện Tân Trụ

13/05/2020

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Trụ thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:
        - Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Trụ, tỉnh Long An.
- Địa chỉ: đường Trương Gia Mô, ấp Bình Hòa, thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An.
- Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:
* Quyền sử dụng đất:
+  Một phần thửa đất số 285, tờ bản đồ số 11, loại đất lúa(LUC), diện tích 592m2, tọa lạc tại ấp Bình Lợi, xã Đức Tân, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An(theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CU 370483 do Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cấp ngày 27/02/2020).
Có vị trí tiếp giáp:
- Đông giáp: Lối đi công cộng.
- Tây giáp: một phần thửa số 285.
- Nam giáp: thửa số 402, 488.
- Bắc giáp: Đường Huỳnh Văn Đảnh.
Diện tích đo đạc thực tế 592m2 trong đó diện tích lộ giới là 479,8m2 (theo mảnh trích đo địa chính số 24-2020 ngày 13/3/2020 của Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tại huyện Tân Trụ).
* Cây trồng trên đất:
03 cây mít loại C.
Tất cả tài sản trên tọa lạc ấp Bình Lợi, xã Đức Tân, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An.
Giá khởi điểm là 592.783.000đồng (Năm trăm chín mươi hai triệu bảy trăm tám mươi ba nghìn đồng).
- Tiêu chí lựa chọn tổ chức bán đấu giá.
1. Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết đảm bảo cho việc đấu giá.
2. Có phương pháp đấu giá khả thi, hiệu quả.
3. Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức bán đấu giá.
4. Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá phù hợp.
5. Có tên trong danh sách các tổ chức bán đấu giá do Bộ Tư pháp công bố.
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Trụ thông báo công khai cho các tổ chức đấu giá tài sản biết để liên hệ nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá tài sản trên.
- Thời gian nộp hồ sơ: hạn chót 17 giờ 00 ngày 18 tháng 5 năm 2020.
- Địa điểm nộp hồ sơ: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Trụ- địa chỉ: đường Trương Gia Mô, ấp Bình Hòa, thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An, điện thoại: 0272.3867232(liên hệ Chấp hành viên Bùi Thái Long).
Các tin đã đưa ngày: