Sign In

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản số 204 của CHV Chi cục THADS huyện Tân Trụ

13/05/2020

Do các đương sự không thỏa thuận được về tổ chức bán đấu giá. Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Trụ thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản do ông Nguyễn Văn Bườn đứng tên GCN.QSDĐ như sau:
- Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Trụ, tỉnh Long An.
- Địa chỉ: đường Trương Gia Mô, ấp Bình Hòa, thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An.
- Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:
1 / Nhà  ở ( nhà cấp 4 ) 158m2 , chuồng heo 117m2 , cây trồng, tài sản trên đất là 227.856.663 đồng ( Hai hai bảy, tám năm sáu ngàn, sáu trăm sáu mươi ba đồng ).
2 / QSDĐ ở nông thôn, thửa 332, diện tích 636,7m2  X 532.000 đ/m2  = 338.724.400 đồng ( Ba trăm ba mươi tám triệu, bảy trăm hai mươi bốn ngàn, bốn trăm đồng ).
3 / QSDĐ nông nghiệp, diện tích 1.786m2  X  332.000 đ/m2 = 593.018.400 đồng ( trong đó thửa 426, diện tích: 494,8 m2  loại đất trồng cây lâu năm và thửa 333, diện tích: 1.291,4 m2  loại đất trồng lúa ).
Tổng diện tích QSDĐ 2.422,9m2 ( Hai ngàn, bốn trăm hai mươi hai, lẽ chín mét vuông ).
Với giá khởi điểm: 1.160.000.000 đồng ( Một tỷ, một trăm sáu mươi triệu đồng ).
- Tiêu chí lựa chọn tổ chức bán đấu giá.
1. Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết đảm bảo cho việc đấu giá.
2. Có phương pháp đấu giá khả thi, hiệu quả.
3. Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức bán đấu giá.
4. Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá phù hợp.
5. Có tên trong danh sách các tổ chức bán đấu giá do Bộ Tư pháp công bố.
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Trụ, tỉnh Long An thông báo công khai cho các tổ chức đấu giá tài sản biết để liên hệ nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá tài sản nêu trên.
- Thời gian nộp hồ sơ: hạn chót   17  giờ 00 ngày    20/5/2020
- Địa điểm nộp hồ sơ: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Trụ - địa chỉ: đường Trương Gia Mô, ấp Bình Hòa, thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An, điện thoại: 0272.3 867 232 ( liên hệ Chấp hành viên Lê Hữu Đức). 
Các tin đã đưa ngày: