Sign In

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản số 1036 của CHV Chi cục THADS huyện Đức Hòa

12/06/2020

Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản như sau:
            1.Tên đơn vị có tài sản đấu giá:
             Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, địa chỉ: ô 7, khu B, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
            2.Tên tài sản:
            Quyền sử dụng đất có diện tích 220 m2  thuộc thửa số 1392, loại đất ONT, tờ bản đồ số 8 tọa lạc tại ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
            3. Giá khởi điểm: 779.000.000 đồng ( Bảy trăm bảy mươi chín triệu đồng).
            4.Tiêu chí lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản:
            Chi cục Thi hành án dân sự tỉnh lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản theo các tiêu chí sau:
            - Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá.
            - Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả nhất.
             - Có năng lực, uy tín, kinh nghiệm tổ chức bán đấu giá từ 04 năm trở lên tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký.
            -Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá phù hợp với các quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài Chính, quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản.
            - Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá do Bộ Tư pháp công bố còn hoạt động tính đến thời điểm hiện tại.
            5.Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ:
            Tổ chức bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Long An có đủ điều kiện nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức bán đấu giá trực tiếp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa, tỉnh Long An trong các ngày làm việc từ ngày 15/6/2020 đến hết ngày 19/6/2020 (Trong giờ hành chính: sáng từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút, Chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút).
Khi cần thiết liên hệ Chấp hành viên Nguyễn Thái Nguyên, số điện thoại: 0948481732.
Các tin đã đưa ngày: