Sign In

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản số 318 của Chi cục THADS thị xã Kiến Tường

25/06/2020

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:
1. Tên đơn vị có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An; địa chỉ: Số 08, đường 30/4, Khu phố 1, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An; số điện thoại: 0272.3840044, email: kientuong.lan@moj.gov.vn.
2. Tên tài sản: Quyền sử dụng đất: Quyền sử dụng đất thửa 1190, diện tích: 3005m2, tờ bản đồ số 09, loại đất LUC, tọa lạc tại ấp Bắc Chan 2, xã Tuyên Thạnh, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An theo mãnh trích đo địa chính số 51-2017 ngày 29 tháng 06 năm 2017 của Chi nhánh Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai tại thị xã Kiến Tường, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số M 176712 cấp ngày 01 tháng 06 năm 1998, vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 01220 QSDĐ/1212-LA do ông Đặng Hoàng Hiệp đứng tên quyền sủ dụng đất.
3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 83.596.982 đồng (Tám mươi ba triệu, năm trăm chín mươi sáu ngàn, chín trăm tám mươi hai đồng).
4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:
Chi cục THADS thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo các tiêu chí sau:
- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với quyền sử dụng đất;
- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả nhất;
- Có năng lực, uy tín và kinh nghiệm tổ chức đấu giá tài sản từ 04 năm trở lên tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký;
- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá phù hợp với các quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản;
- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố còn hoạt động đến tính thời điểm hiện tại.
4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ:
Tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Long An có đủ điều kiện nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá trực tiếp tại Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An trong các ngày làm việc từ ngày 25/06/2020 đến ngày 01/07/2020 (trong giờ hành chính: sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút), gặp đồng chí Võ Văn Tuấn, Chấp hành viên, số điện thoại: 0272.3952939.
Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An trân trọng thông báo!.
Các tin đã đưa ngày: