Sign In

TB lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản số 342 của CHV Chi cục THADS huyện Tân Hưng

13/07/2020

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu gái tài sản như sau:
1. Tên đơn vị có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An; địa chỉ: Số 08, đường 30/4, Khu phố 1, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An; số điện thoại: 0272.3840044, email: kientuong.lan@moj.gov.vn.
2. Tên tài sản: 
Quyền sử dụng đất RSX thửa 1782, tờ bản đồ số 05, diện tích 1667 m2, tọa lạc tại ấp Bàu Vuông, xã Thạnh Hưng, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Quyền sử dụng đất ONT thửa 1783, tờ bản đồ số 05, diện tích 336 m2, tọa lạc tại ấp Bàu Vuông, xã Thạnh Hưng, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Tài sản gắn liền trên đất:
Nhà chính diện tích 135,19 m2, kết cấu khung, đà, móng, cột bê tông cốt thép, nền gạch men, mái lợp thiết, tường xây gạch, trần nhựa.
Nhà phụ diện tích 40,25 m2, kết cấu khung, đà, móng, cột bê tông cốt thép, nền xi măng mái lợp thiết, không tường.
Hồ nước 12,6 m3.
Khối lượng đất nền 1.184,2 m3.
Cây trồng trên đất: 07 cây xoài, 02 cây mít, 01 cây mận.
3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 278.002.692 đồng (Hai trăm bảy mươi tám triệu, không trăm lẻ hai ngàn, sáu trăm chín mươi hai đồng).
4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:
Chi cục THADS thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo các tiêu chí sau:
- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với quyền sử dụng đất;
- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả nhất;
- Có năng lực, uy tín và kinh nghiệm tổ chức đấu giá tài sản từ 04 năm trở lên tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký;
- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá phù hợp với các quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản;
- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố còn hoạt động đến tính thời điểm hiện tại.
4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ:
Tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Long An có đủ điều kiện nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá trực tiếp tại Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An trong các ngày làm việc từ ngày 13/07/2020 đến ngày 17/07/2020 (trong giờ hành chính: sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút), gặp đồng chí Võ Văn Tuấn, Chấp hành viên, số điện thoại: 0272.3952939.
Các tin đã đưa ngày: