Sign In

TB lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản số 1071 của CHV Chi cục THADS huyện Thạnh Hóa

26/08/2020

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:
1. Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa; Địa chỉ: Khu phố 3, thị trấn Thạnh Hóa huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.
2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng, giá khởi điểm của tài sản đấu giá:
- Một phần thửa đất số 690, tờ bản đồ số 08, diện tích 2.260m2, loại đất RSX;
 - Một phần thửa đất số 679, tờ bản đồ số 8, diện tích 3.797m2, loại đất LUC;
Tổng diện tích là 6.057m2.
 Đất tọa lạc tại ấp Ông Hiếu, xã Thạnh Phú, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An do bà Đoàn Thị Điệp đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Theo mảnh trích đo số 45-2020 ngày 06/7/2020 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai- huyện Thạnh Hóa 
3. Giá khởi điểm là: 490.617.000 đồng ( Bốn trăm chín mươi triệu sáu trăm mười bảy ngàn đồng).
Các tổ chức đấu giá tài sản phải đáp ứng các tiêu chí theo quy định tại khoản 4, Điều 56 Luật đấu giá tài sản năm 2016, bao gồm:
a) Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;
b) Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.
c) Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản;
d) Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;
đ) Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;
e) Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định.
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa thông báo công khai cho các tổ chức đấu giá tài sản biết để liên hệ nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá tài sản trên.
4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:
- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 26/8/2020 đến ngày 01/9/2020 (Trong giờ hành chính).
- Địa điểm nộp hồ sơ: Tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An; Địa chỉ: Khu phố 3, thị trấn Thạnh Hóa huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An (Điện thoại: 0272.3859778 liên hệ Chấp hành viên Võ Thanh Hà)
Nếu quá thời hạn trên, không thấy tổ chức đấu giá nào nộp hồ sơ thì Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa sẽ chỉ định tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện việc đấu giá tài sản theo quy định.
Vậy Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa thông báo để các tổ chức đấu giá tài sản biết liên hệ nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá./.
File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: