Sign In

Thông báo lựa chọn tổ chức Thẩm định giá số 436 của CHV Cục THADS tỉnh Long An

13/10/2020

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản gồm tài sản trên đất và quyền sử dụng đất tại ấp Bình Lợi, xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An trong vụ án Lục Gia Khánh và đồng bọn phạm tội “sản xuất trái phép chất ma túy” và “ tàng trữ trái phép chất ma túy”. Tài sản cụ thể như sau:
 
STT Tên Tài sản Năm đưa vào sử dụng Diện tích (m2) Hiện trạng sử dụng
1 Đất      
  Thửa số 714, tờ bản đồ 16   300 Đất ONT
  Thửa số 567, tờ bản đồ 16   1.524 Đất CLN
  Thửa số 568, tờ bản đồ 16   1.092 Đất CLN
2 Tài sản trên đất      
  Nhà ở (trên thửa đất 714) 2011 221,25  
  Kho chứa đồ 2011 40  
  Chuồng nuôi gà 2011 16  
  Cổng rào 2011 15  
  Hàng rào 2011 554  
  • Cây trồng trên đất:
STT Hạng mục Số lượng Đặc điểm kinh tế kỹ thuật
1 Cây tùng bách 01 Cây tán lớn- loại A
2 Cây liễu 01 loại A
3 Cây mai nhật 01 loại A
4 Cây xoài 02 loại A
5 Cây dừa 01 loại A
6 Cây xanh 20 loại A
7 Cây hoàng long 02 loại A
 
Tổ chức thẩm định giá nào có đủ các tiêu chí sau đây thì nộp hồ sơ tham gia thẩm định giá tài sản nêu trên:
Tiêu chí 1: là tổ chức thẩm định giá được Bộ Tài chính cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doang dịch vụ thẩm định giá.
Tiêu chí 2: Thời gian thành lập của các tổ chức thẩm định giá, kinh nghiệm thẩm định giá các tài sản tương tự trong thời hạn 6 tháng gần nhất, có ít nhất 02 thẩm định giá viên về giá đủ năng lực thẩm định giá loại tài sản cần thẩm định.
Tiêu chí 3: Mức phí thẩm định rõ ràng, công khai được nêu rõ khi nộp hồ sơ tham gia thẩm định giá.
Tiêu chí 4: Có kế hoạch để tổ chức thẩm định giá (thời hạn thực hiện, ban hành chứng thư).
Tiêu chí 5: Có phương án giải quyết khiếu nại, tố cáo về giá; giải trình và chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định giá và các thông tin cần thiết khác: chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp có lỗi, thẩm định giá sai.
Thành phần hồ sơ: Văn bản tham gia ký hợp đồng dịch vụ thẩm định giá; hồ sơ năng lực của tổ chức thẩm định giá, biểu phí thẩm định; các tài liệu chứng minh số lượng thẩm định giá viên, hồ sơ đã thẩm định tài sản cùng loại với tài sản trên.
Hình thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An – Địa chỉ: số 266A đường 827A ấp Bình Nam, xã Bình Tâm, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
Thời gian nộp hồ sơ: 03 ngày kể từ ngày đăng thông báo./.
Các tin đã đưa ngày: