Sign In

Lịch tiếp công dân tháng 10 năm 2020

19/10/2020

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An thông báo lịch tiếp công dân tháng 9 năm 2020 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh như sau:
Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh tiếp công dân vào ngày 27 tháng 10 năm 2020 (thứ ba).
Thời gian: 
                 Buổi sáng: từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút.
                 Buổi chiều: từ 13 gời 30 phút đến 16 giờ 30 phút.
 Địa điểm: Tại trụ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An, địa chỉ: số 266A, đường 827A, ấp Bình Nam, xã Bình Tâm, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An trân trọng thông báo./.
Các tin đã đưa ngày: