Sign In

TB kết quả thẩm định giá số 1339 của CHV Chi cục THADS huyện Thạnh Hóa

14/12/2020

Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số 06/QĐ-CCTHADS ngày 11 /6 /2020 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh hóa.
Căn cứ kết quả thẩm định giá theo chứng thư thẩm định giá số 20312/CT-TĐG ngày 01 tháng 12 năm 2020 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn thẩm định giá NOVA; Địa chỉ: 730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, TP- Hồ Chí Minh
Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa thông báo cho:
*Bên được thi hành án :
 • Đinh Văn Tiên; Địa chỉ: ấp 1, xã tân tây, Thạnh Hóa, Long An
 • Trương Thành Út; Địa chỉ: ấp 3, xã tân tây, Thạnh Hóa, Long An
 • Nguyễn Văn Thái; Địa chỉ: ấp 3, xã tân tây, Thạnh Hóa, Long An
 • Phan Thị Lệ; Địa chỉ: ấp 1, xã tân tây, Thạnh Hóa, Long An
 • Nguyễn Văn Luông; Địa chỉ: ấp 3, xã tân tây, Thạnh Hóa, Long An
 • Lê Văn Đến; Địa chỉ: Thủ Thừa, Long An
 • Mai Hồng Phúc; Địa chỉ: ấp 1, xã tân tây, Thạnh Hóa, Long An
 • Nguyễn Văn Nghiệp; Địa chỉ: ấp 1, xã tân tây, Thạnh Hóa, Long An
 • Nguyễn Văn Trưng; Địa chỉ: ấp 1, xã tân tây, Thạnh Hóa, Long An
 • Nguyễn Văn Hở; Địa chỉ: ấp 1, xã tân tây, Thạnh Hóa, Long An
 • Lê Văn Khối; Địa chỉ: Thủ Thừa, Long An
 • Huỳnh Văn Hùng; Địa chỉ: ấp 1, xã tân tây, Thạnh Hóa, Long An
 • Nguyễn Văn Long; Địa chỉ: ấp 1, xã tân Đông, Thạnh Hóa, Long An
 • Châu Thành Rạng; Địa chỉ: ấp 3, xã tân Đông, Thạnh Hóa, Long An
 • Nguyễn Văn Thu; Địa chỉ: ấp 1, xã tân tây, Thạnh Hóa, Long An
 • Lê Văn Sơn; Địa chỉ: ấp 3, xã tân tây, Thạnh Hóa, Long An
 • Đặng Văn Hồng; Địa chỉ: ấp 1, xã tân tây, Thạnh Hóa, Long An
 • Phan Văn Phước; Địa chỉ: ấp 3, xã tân tây, Thạnh Hóa, Long An
 • Lê Văn Lợi; Địa chỉ: ấp 1, xã tân tây, Thạnh Hóa, Long An
 • Nguyễn Hữu Đức; Địa chỉ: ấp 1, xã tân tây, Thạnh Hóa, Long An
 • Nguyễn Thanh Vũ; Địa chỉ: ấp 3, xã tân tây, Thạnh Hóa, Long An
 • Mai Văn Sĩ; Địa chỉ: ấp 1, xã tân tây, Thạnh Hóa, Long An
 • Phùng Thị Kim Loan; Địa chỉ: Thủ Thừa, Long An
 • Võ Văn Bê; Địa chỉ: ấp 1, xã tân tây, Thạnh Hóa, Long An
 • Đặng Thị Dung; Địa chỉ: ấp 3, xã tân tây, Thạnh Hóa, Long An
 • Mai Thị Chiến; Địa chỉ: ấp 3, xã tân tây, Thạnh Hóa, Long An
 • Lê Thị Nga; Địa chỉ: ấp 1, xã tân tây, Thạnh Hóa, Long An
 • Đặng Văn Út; Địa chỉ: ấp 3, xã tân tây, Thạnh Hóa, Long An
 • Nguyễn Văn Liêm; Địa chỉ: Thủ Thừa, Long An
 • Cao Thanh Tùng; Địa chỉ: ấp 3, xã tân Đông, Thạnh Hóa, Long An.
 • Võ Khoa Bình; Địa chỉ: ấp 1, xã Tân Đông, Thạnh Hóa, Long An
 • Trần Văn Tuấn; Địa chỉ: ấp 3, xã Tân Đông, Thạnh Hóa, Long An.
 • Trần Văn Quyên; Địa chỉ: ấp 1, xã Mỹ Thạnh, Thủ Thừa, Long An.
* Bên phải thi hành án: 
       1. Hợp tác xã nông nghiệp Thạnh Phú (người đại diện theo pháp luật là ông Võ Văn Tiếp)  và bà Võ Thu Mộng, Địa chỉ: ấp Thạnh Lập, xã Thạnh Phú, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An. 
       * Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan
       1. ông Võ Hoàng Mơ ( người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan)
Địa chỉ: ấp Thạnh Lập, xã Thạnh Phú, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An. 
Kết quả thẩm định giá tài sản sau:
          Xe ôtô mang biển kiểm soát 62A-05304, số máy 1TR6356789; Số khung RL4XW43G179212037; Loại xe ô tô con; số loại INNOVA; sản xuất năm 2007; đăng ký lần đầu ngày 24/4/2007 do bà Võ Thu Mộng đứng tên chủ sở hữu.
Tổng giá trị tài sản thẩm định là 270.000.000 đồng ( Hai trăm bảy mươi triệu đồng).
Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Thông báo này, người được thi hành án, người phải thi hành án được quyền gửi đơn yêu cầu định giá lại tài sản một lần và phải nộp ngay tạm ứng chi phí định giá lại tài sản.  
          Vậy, Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa thông báo để người được Thi hành án, người phải Thi hành án biết./.
Các tin đã đưa ngày: