Sign In

Chi cục THADS thành phố Tân An Thông báo v/v cung cấp thông tin về người có tài sản trên đất đã kê biên số 502/TB-THADS ngày 29/6/2022

29/06/2022

Căn cứ Điều 111, Điều 113 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 được sửa đổi, bổ sung năm 2014;
Căn cứ Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số: 102/2016/QĐST-DS ngày 23/8/2016 của Tòa án nhân dân thành phố Tân An, tỉnh Long An;
 Quyết định thi hành án số: 05/QĐ-CCTHADS ngày 04/10/2016 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định số: 28/QĐ-CCTHADS ngày 30/7/2019 về việc cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; Quyết định số: 21/QĐ-CCTHADS ngày 06/4/2021 về việc sửa đổi, bổ sung quyết định về thi hành án của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An;
Vào ngày 10/3/2022, Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An phối hợp cùng các ban, ngành có liên quan và chính quyền địa phương đã thực hiện cưỡng chế kê biên quyền sử dụng thửa đất số 597, tờ bản đồ số 07, mục đích sử dụng là đất trồng lúa, tọa lạc tại xã Bình Tâm, TP Tân An, tỉnh Long An do bà Võ Thị Phượng đứng tên theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BU 313534 do Chủ tịch UNBD thành phố Tân An cấp ngày 26/6/2014. Hiện trạng trên thửa đất đã kê biên có các loại cây trồng, trong quá trình tổ chức thi hành án, bà Võ Thị Phượng không thừa nhận những cây trồng của mình mà là tài sản do anh em trong gia đình Bà trồng (được sự cho phép của bà), tuy nhiên, bà Phượng không đồng ý cung cấp thông tin cụ thể về chủ sở hữu tài sản này.
Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người có quyền, nghĩa vụ liên quan, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An thông báo, yêu cầu bà Võ Thị Phượng và ông Lê Phụng Toàn trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày được thông báo hợp lệ theo quy định pháp luật thi hành án dân sự phải liên hệ Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An để cung cấp thông tin cụ thể về người có quyền sở hữu tài sản trên thửa đất đã kê biên số 597, tờ bản đồ số 07, để Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An xử lý theo quy định. Quá thời hạn trên, bà Võ Thị Phượng và ông Lê Phụng Toàn không cung cấp, thì Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An xử lý tài sản trên đất cùng với quyền sử dụng đất đã kê biên theo quy định pháp luật thi hành án dân sự, mọi thắc mắc, khiếu nại về sau và nếu có thiệt hại xảy ra, bà Võ Thị Phượng, ông Lê Phụng Toàn hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An thông báo./.
Các tin đã đưa ngày: