Sign In

Chi cục THADS huyện Thủ Thừa Thông báo về việc giải quyết thi hành án số 1059/TB-THADS ngày 14/9/2022

15/09/2022

Thi hành Bản án số 82/2021/DS-ST ngày 07/06/2021 củaTòa án nhân dân Quận 6, thành phố Hồ Chí Minh; Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa ra Quyết định Thi hành án số 782/QĐ-CCTHA ngày 01/08/2022 thi hành khoản: Buộc ông Phương Tuấn, sinh năm: 1991 – Địa chỉ: 239/2H Bà Hom, phường 13, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh phải thanh toán cho Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam các khoản: Nợ gốc: 666.977.000 đòng. Nợ Lãi:152.890.048đồng.Tổng cộng: 819.867.048 đồng. Ông Phương Tuấn còn phải tiếp tục trả tiền lãi phát sinh trên số dư nợ gốc chưa thanh toán kể từ ngày 08/6/2021 cho đến khi thanh toán xong các khoản nợ nêu trên.
Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được đăng thông báo này ông Phương Tuấn và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan phải có mặt tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An địa chỉ: Khu B, cụm dân cư ấp Nhà Dài, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An để giải quyết việc thi hành án.
Hết  thời hạn nêu trên ông Phương Tuấn và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không đến Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An để giải quyết việc thi hành thì Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An sẽ tiến hành kê biên tài sản của ông Phương Tuấn đang thế chấp tại Ngân hàng để thi  hành án. Mọi chi phí cưỡng chế kê biên ông Phương Tuấn phải chịu theo quy định của pháp luật.
 Vậy, thông báo cho ông Phương Tuấn và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan được biết, để thực hiện quyền và nghĩa vụ thi hành án theo quy định của pháp luật.
Các tin đã đưa ngày: