Sign In

Chi cục THADS huyện Tân Thạnh thông báo lịch Tiếp công dân tháng 1 năm 2023

03/01/2023

THÔNG BÁO LỊCH TIẾP CÔNG DÂN
CỦA CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC THADS HUYỆN TÂN THẠNH
 
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Thạnh thông báo lịch tiếp công dân tháng 01 năm 2023 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Thạnh như sau:
Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Thạnh tiếp công dân vào ngày 10/01/2023 (thứ Ba) và ngày 20/01/2023 (thứ Sáu).
Thời gian:
+ Buổi sáng: từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút;
+ Buổi chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.
Địa điểm: Tại trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Thạnh (địa chỉ: Số 05 đường 2/9, Khu phố 1, thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An)
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Thạnh trân trọng thông báo./.
Các tin đã đưa ngày: