Sign In

Thông báo lịch tiếp công dân năm 2024 của Chi cục trưởng Chi cục THADS thị xã Kiến Tường

28/12/2023

THÔNG BÁO LỊCH TIẾP CÔNG DÂN NĂM 2024 CỦA
CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THỊ XÃ
 

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Kiến Tường thông báo lịch tiếp công dân năm 2024 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Kiến Tường như sau:
Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Kiến Tường thực hiện trực tiếp tiếp công dân định kỳ vào ngày 10 và ngày 20 hàng tháng (kể từ tháng 01 đến tháng 12/2024), nếu trùng vào ngày thứ bảy, chủ nhật hoặc ngày lễ, tết thì sẽ tiếp công dân vào ngày làm việc tiếp theo.
Thời  gian: 
Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút.
Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.
Địa điểm: Tại trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An (địa chỉ: Số 08, đường 30/4, khu phố 1, phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An).
Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Kiến Tường trân trọng thông báo ./.
Các tin đã đưa ngày: