Sign In

Chi cục THADS thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An Thông báo về việc tìm kiếm tổ chức cung cấp dịch vụ nhân viên bảo vệ, tạp vụ

22/05/2024

THÔNG BÁO
Về việc tìm kiếm tổ chức cung cấp dịch vụ nhân viên bảo vệ, tạp vụ
         
Căn cứ Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Công văn số 1045/TCTHADS-TCCC ngày 20 tháng 3 năm 2024 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc triển khai thực hiện Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ;
Căn cứ Công văn số 917/CTHADS-TCCB ngày 09 tháng 5 năm 2024 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An về việc triển khai thực hiện Nghị định số 111/2022/NĐ- CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ;
Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Kiến Tường Thông báo về việc tìm kiếm tổ chức cung cấp dịch vụ nhân viên bảo vệ, tạp vụ cụ thể như sau:
1. Vị trí, số lượng:
- Vị trí: Bảo vệ cơ quan Thi hành án dân sự thị xã Kiến Tường;
- Số lượng: 01 người.
- Vị trí: nhân viên tạp vụ cơ quan Thi hành án dân sự thị xã Kiến Tường;
- Số lượng: 01 người.
2. Yêu cầu công việc:
2.1. Đối với nhân viên bảo vệ:
- Trực bảo vệ 24/24, bảo quản an toàn trụ sở cơ quan, kho vật chứng; trực tiếp kiểm soát người ra vào cơ quan; ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy bảo vệ cơ quan, kịp thời đề xuất thủ trưởng cơ quan xử lý khi xảy ra tình trạng vi phạm.
- Thực hiện các quy định về công tác phòng cháy, chữa cháy, giữ gìn trật tự công cộng.
- Chăm sóc vườn hoa cây cảnh trong khuôn viên cơ quan; đề xuất cơ quan mua sắm thiết bị, dụng cụ phục vụ công tác bảo vệ, phương án phòng chống cháy nổ.
- Thực hiện nhiệm vụ khác do Thủ trưởng cơ quan giao.
2.2. Nhân viên tạp vụ:
- Quét dọn vệ sinh cơ quan.
- Bảo vệ tài sản, tiết kiệm sử dụng điện nước của cơ quan.
- Thực hiện nhiệm vụ khác do Thủ trưởng cơ quan giao.
3. Điều kiện, tiêu chuẩn:
- Là công dân Việt Nam;
- Độ tuổi: Từ đủ 18 tuổi trở lên;
- Giới tính: Nam hoặc nữ;
- Có lý lịch rõ ràng, có sức khỏe tốt để làm việc lâu dài;
- Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, trung thực, thật thà, làm việc cẩn thận, gọn gàng;
* Những người sau đây không được đăng ký tuyển dụng:
- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.
4. Mức thù lao: theo thỏa thuận giữa bên cung cấp nhân viên bảo vệ, tạp vụ và Chi cục THADS thị xã Kiến Tường.
5. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ
Đề nghị các tổ chức cung cấp nhân viên bảo vệ, tạp vụ có đủ các điều kiện tiêu chuẩn trên nộp hồ sơ tại Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Kiến Tường.
Địa chỉ: Số 08 đường 30/4 khu phố 1, phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại liên hệ: 0272.3.841.487.
Thời gian nhận hồ sơ từ 22/5/2024 đến 17 giờ ngày 31/5/2024.
Trên đây là thông báo về việc tìm kiếm tổ chức cung cấp dịch vụ bảo vệ, tạp vụ của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An./.
Các tin đã đưa ngày: