Sign In

Thông báo bán đấu giá tài sản số 932

24/07/2018

Thông báo bán đấu giá tài sản của Chi cục THADS huyện Châu Thành đối với tài sản của  bà Trầm Thúy Phương là các QSDĐ.
Thời gian bán đấu giá dự kiến 8h30 sáng ngày 14/8/2018.
Thông tin chi tiết xem tệp đính kèm
Các tin đã đưa ngày: