Sign In

TB lịch tiếp công dân của Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An

05/02/2020

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An thông báo lịch tiếp công dân tháng 02 năm 2020 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh như sau:
Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh tiếp công dân vào ngày 11 tháng 02 năm 2020 (thứ ba).
Thời gian: Buổi sáng: từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút.
                  Buổi chiều: từ 13 gời 30 phút đến 16 giờ 30 phút.
 Địa điểm: Tại trụ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An, địa chỉ: số 266A, đường 827A, ấp Bình Nam, xã Bình Tâm, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An trân trọng thông báo./.
Các tin đã đưa ngày: