Sign In

Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An tiếp công dân

29/07/2016

Lúc 8 giờ ngày 29 tháng 7 năm 2016, tại: Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Bình Tâm, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An chủ trì họp tiếp công dân và giải quyết việc thi hành án đối với bà  Võ Thị Ngoan, địa chỉ: số 26 ấp 3, xã Bình Tâm, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
Sau khi nghe ý kiến của bà Ngoan, ông Phụng trình bày
Ý kiến kết luận của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh:
- Bà Ngoan yêu cầu ông Trạng phải trả tiền, vàng cho bà khi ông Trạng mua đất của bà Ngoan, bà Ngoan có quyền làm đơn khởi kiện tại Tòa án nhân dân thành phố Tân An để được giải quyết theo thẩm quyền;
- Bà Ngoan yêu cầu bà Lệ không được xây cất trên phần đất của bà Ngoan không nằm trong phần diện tích mà thi hành án đã cưỡng chế, bà Ngoan có quyền gửi đơn đến Ủy ban nhân dân xã Bình Tâm để được xem xét giải quyết;
- Bà Ngoan cho rằng cơ quan thi hành án cưỡng chế lấy thêm của bà 19 m X 15 m đất thổ cưa nằm sát lộ Nguyễn Thông, diện tích này không nằm trong bản án của Tòa án, Cục Thi hành án sẽ kiểm tra có chỉ đạo cho Chi cục trưởng CC THADS thành phố Tân An xem xét giải quyết theo thẩm quyền trả lời cho bà Ngoan rõ trong tháng 08/2016;
- Bà Ngoan trình bày bà Lệ tự đốn 03 cây dừa, 40 cây mít, 20 cây chanh giấy, nhiều cây ăn trái khác trồng trên đất của tôi không liên quan đến việc thi hành án thi hành; bà Lệ làm mất 200 con vịt đẻ siêu trứng, chết 185 con gà, bà Ngoan có quyền làm đơn khởi kiện đến Tòa án nhân dân thành phố Tân An yêu cầu bồi thường thiệt hại.
 - Bà Ngoan trình bày bà Lệ kêu xe Kobe xúc 05 hồ nước đem xuống dựa mé sông gần nhà tôi, bà Ngoan có quyền gửi đơn đến Ủy ban nhân dân xã Bình Tâm để giải quyết.
- Bà Ngoan yêu cầu trả lại giấy chứng nhận QSDĐ của bà do Chi cục THADS TP Tân An đang giữ, Cục THADS tỉnh Long An trực tiếp giải quyết, mời bà Ngoan lúc 13 giờ 30 phút ngày 05/8/2016 đến tại trụ sở Chi cục THADS TP Tân An đến giải quyết.
Các tin đã đưa ngày: