Sign In

Thông báo lịch tiếp công dân của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Thạnh năm 2023

13/03/2023

THÔNG BÁO LỊCH TIẾP CÔNG DÂN NĂM 2023
CỦA CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC THADS HUYỆN TÂN THẠNH
 
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Thạnh thông báo lịch tiếp công dân năm 2023 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Thạnh như sau:
Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Thạnh tiếp công dân vào ngày 10 và 20 hàng tháng (kể từ tháng 3 đến tháng 12/2023), trong trường hợp ngày tiếp công dân định kỳ trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.
Thời gian:
+ Buổi sáng: từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút;
+ Buổi chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.
Địa điểm: Tại trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Thạnh (địa chỉ: Số 05 đường 2/9, Khu phố 1, thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An)
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Thạnh trân trọng thông báo./.    
Các tin đã đưa ngày: