Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An thông báo bán đấu giá tài sản (lần 02) số: 548/TB-CCTHADS ngày 23/6/2023 (28/06/2023)

Thông báo bán đấu giá tài sản (lần 02) số: 548/TB-CCTHADS ngày 23/6/2023 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An vụ Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Dịch vụ Tổng hợp Minh Anh, địa chỉ: Số 197 đường Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.

Chi cục THADS thành phố Tân An, Thông báo số 541/TB-CCTHADS ngày 21/6/2023 V/v bán đấu giá tài sản lần 2 vụ Hồ Tấn Phát, Huỳnh Thị Kim Phượng (22/06/2023)

Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 1010, tờ bản đồ số 6, diện tích 4821,2m2, mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn,  Địa chỉ thửa đất: xã Lợi Bình Nhơn, thành phố Tân An, tỉnh Long An .

Chi cục THADS huyện Châu Thành, tỉnh Long An đăng Thông báo số 499/TB-THADS ngày 22/6/2023 về việc bán đấu giá tài sản lần 3 vụ bà Nguyễn Thị Lan,địa chỉ: số 18/23B, hẻm 18, đường Trần Văn Giàu, khu phố 2, thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành, tỉnh Long An. (22/06/2023)

Thông báo số 499/TB-THADS ngày 22/6/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Long An về việc bán đấu giá tài sản lần 3 vụ bà Nguyễn Thị Lan,địa chỉ: số 18/23B, hẻm 18, đường Trần Văn Giàu, khu phố 2, thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành, tỉnh Long An.
Các tin đã đưa ngày: