Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Trụ, tỉnh Long An Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá vụ Trình Văn Sự, sinh năm 1981, địa chỉ: số 203, ấp Bình Hòa, xã Bình Trinh Đông, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An (11/06/2024)

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Trụ, tỉnh Long An Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá vụ Trình Văn Sự, sinh năm 1981, địa chỉ: số 203, ấp Bình Hòa, xã Bình Trinh Đông, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An

Chi cục THADS huyện Thạnh Hóa THÔNG BÁO số: 705/TB-CCTHADS Về việc kết quả bán đấu giá tài sản thi hành án vụ Thiện, Ảnh (CHV: Huy) (11/06/2024)

Chi cục THADS huyện Thạnh Hóa THÔNG BÁO số: 705/TB-CCTHADS Về việc kết quả bán đấu giá tài sản thi hành án vụ Thiện, Ảnh (CHV: Huy)

Chi cục THADS huyện Thạnh Hóa THÔNG BÁO Số: 670 Về việc bán đấu giá tài sản (lần 04) vụ Trang Ngọc Thanh Lâm (CHV Huy) (10/06/2024)

Chi cục THADS huyện Thạnh Hóa THÔNG BÁO Số: 670 Về việc bán đấu giá tài sản (lần 04) vụ Trang Ngọc Thanh Lâm (CHV Huy)

Chi cục THADS huyện Thạnh Hóa THÔNG BÁO Số: 670 Về việc bán đấu giá tài sản (lần 04) vụ Trang Ngọc Thanh Lâm (CHV Huy) (10/06/2024)

Chi cục THADS huyện Thạnh Hóa THÔNG BÁO Số: 670 Về việc bán đấu giá tài sản (lần 04) vụ Trang Ngọc Thanh Lâm (CHV Huy)

Chi cục THADS huyện Thạnh Hóa THÔNG BÁO Số: 670 Về việc bán đấu giá tài sản (lần 04) vụ Trang Ngọc Thanh Lâm (CHV Huy) (10/06/2024)

Chi cục THADS huyện Thạnh Hóa THÔNG BÁO Số: 670 Về việc bán đấu giá tài sản (lần 04) vụ Trang Ngọc Thanh Lâm (CHV Huy)

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Trụ thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá vụ Trần Thị Ngọc Tâm , sinh năm 1998, địa chỉ: số 109, ấp 1, xã Hướng Thọ Phú, thành phố Tân An, tỉnh Long An (10/06/2024)

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Trụ thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá vụ Trần Thị Ngọc Tâm , sinh năm 1998, địa chỉ: số 109, ấp 1, xã Hướng Thọ Phú, thành phố Tân An, tỉnh Long An

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Huệ - Thông báo số 343/TB-CCTHADS v/v kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá (10/06/2024)

01 (một) xe ô tô tải nhãn hiệu HINO, số loại FL1JTUA, trọng tải 15.000kg, biển số 60H-039.93. Số khung: JHDFL1JTU8XX10696, số máy: J08CTG14922 do bị cáo Phạm Công Thạnh là chủ sở hữu.
Các tin đã đưa ngày: